Pokrenut postupak protiv EPS Distribucije

Pokrenut postupak protiv EPS Distribucije

Danas je pokrenut postupak ispitivanja povrede konkurencije protiv Operatora distributivnog sistema EPS Distribucija d.o.o. Beograd, saopštila je Komisija za zaštitu konkurencije.

Komisija je postupak pokrenula na osnovu dobijene inicijative, u kojoj je navedeno da EPS Distribucija diskriminiše komercijalne snabdevače električnom energijom.

Prema inicijativi, to čini stavljanjem u povoljniji položaj društva Elektroprivreda Srbije JP Beograd – EPS Snabdevanje, prilikom ugovaranja pristupa sistemu za distribuciju električne energije.

Podnosilac je u inicijativi naveo da društvo EPS Distribucija zaključuje tipske ugovore o pristupu sistemu za distribuciju električne energije, kojima je predviđena obaveza da svi komercijalni snabdevači, prilikom ugovaranja pristupa sistemu, deponuju sredstava namenskog depozita, kao obezbeđenje plaćanja računa na ime usluge pristupa sistemu.

Prema navodima iz inicijative, ovakva obaveza nije predviđena jedino za društvo EPS Snabdevanje, čak ni u situaciji kada ovo društvo obavlja delatnost komercijalnog snabdevanja.

Na ovaj način, prema mišljenju podnosioca inicijative, svim komercijalnim snabdevačima električnom energijom, osim EPS Snabdevanju, zadržavaju se značajna obrtna novčana sredstva.

Time se EPS Snabdevanje, ukazuje se u inicijativi, stavlja u povoljniji položaj u odnosu na ostale učesnike na istom relevantnom tržištu, dok EPS Distribucija, kao jedini operator distributivnog sistema električne energije u Srbiji, zloupotrebljava dominantan položaj.

foto: cdm.me

foto: cdm.me

U dopuni podnete inicijative, navodi se u saopštenju, “Komisiji je ukazano i na drugi vid eventualne diskriminacije komercijalnih snabdevača električnom energijom od strane društva EPS Distribucija”.

Navedeno je da je jedna od obaveza EPS Distribucije, a prema Ugovoru o pristupu distributivnom sistemu, akvizicija podataka sa mernih uređaja i dostavljanje tih podataka snabdevačima.

Prema navodima iz dopune inicijative, podnosiocu inicijative, kao komercijalnom snabdevaču električnom energijom, očitano stanje se dostavlja sa zakašnjenjem od 15 dana, što izaziva probleme u radu komercijalnih snabdevača.

U cilju ispitivanja osnovanosti inicijative i ispunjenosti zakonskih uslova za eventualno pokretanje postupka po službenoj dužnosti radi ispitivanja povrede konkurencije, Komisija je prikupila podatke, informacije i dokumente od svih relevantnih subjekata.

Komisija je, pri tome, utvrdila da su navodi izneti u inicijativi osnovani, pa je “pretpostavila postojanje povrede konkurencije koja za cilj ili posledicu ima ili može imati značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje konkurencije”.

Izvor: Agencije
Previous Saradnja sa CityExpertom za vlasnike nekretnina
Next Evropske berze pritiska pad cene nafte

You might also like

Kompanije

Apple i SAP udružili snage

Američki tehnološki div Apple udružio je snage s nemačkim proizvođačem poslovnog softvera SAP u sklopu nastojanja da privuče više klijenata iz redova poslovne zajednice.

Prehrambena industrija

Pad prihoda Leda u prvih sedam meseci

Hrvatski proizvođač sladoleda i zamrznutih prehrambenih proizvoda, Ledo, objavio je pad prihoda u prvih sedam meseci, usled smanjenih količina robe i sirovina, kao i zbog prestanka saradnje sa pojedinim kupcima.

Turizam

Kotor druga kruzing luka u istočnom Mediteranu

Kotor je i ove godine izglasan među pet najpopularnijih kruzing luka u istočnom Mediteranu.