Problematični krediti nisu i nenaplativi

Problematični krediti nisu i nenaplativi

Povodom medijskih napisa o problematičnim kreditima u bankarskom sektoru Srbije, Narodna banka Srbije je skrenula pažnju na neprecizno korišćenje termina problematičnih i nenaplativih kredita.

Koncept problematičnih kredita (NPL – non performing loans) definisan je u okviru regulative Narodne banke Srbije kojom se uređuje poslovanje banaka i podrazumeva kredite kod kojih je došlo do problema u otplati po jednom ili više navedenih osnova.

Pod pojmom problematični krediti podrazumeva se stanje ukupnog preostalog duga pojedinačnog kredita (uključujući i iznos docnje):

– po osnovu koga je dužnik u docnji (na način predviđen odlukom kojom se uređuje klasifikacija bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke) duže od 90 dana, ili po osnovu plaćanja kamate ili glavnice;

– po kome je kamata u visini tromesečnog iznosa (i viša) pripisana dugu, kapitalizovana, refinansirana ili je njeno plaćanje odloženo;

– po osnovu koga dužnik kasni manje od 90 dana, ali je banka procenila da je sposobnost dužnika da otplati dug pogoršana i da je otplata duga u punom iznosu dovedena u pitanje.

Uzimajući u obzir okolnosti zbog kojih je došlo do problema u otplati, banke procenjuju trenutnu vrednost ove vrste kredita na osnovu očekivanih budućih novčanih tokova, odnosno izvesne mogućnosti naplate.

Veoma retko se u praksi dešava da je kredit u celosti nenaplativ i u takvim slučajevima standardi nalažu da se izvrši celokupan otpis kredita, odnosno izmeštanje kredita iz bilansa stanja banke, kaže se u saopštenju NBS.

Gdeinvestirati.com
Previous Novi razgovori o Siriji zakazani za 17. maj u Beču
Next Upozorenje pčelarima: Danas kreće hemijski voz

You might also like

Kompanije

Potencijal na papiru: Tek 0,5 posto zemljišta pod organskom proizvodnjom

Pre nekoliko godina trista proizvođača organske hrane, danas dve hiljade. Interesovanje za organsku hranu je sve veće, a potencijal našeg zemljišta tek je načet sa učešćem manjim od pola procenta.

Agrobiznis

Turska zabranila prodaju veštačkih đubriva, cene na berzi pale 3 odsto

Turske vlasti su danas zabranile prodaju veštačkih đubriva koja sadrže amonijum-nitrat, koji može da se koristi za proizvodnju eksploziva, saopštilo je tursko Ministarstvo poljoprivrede.

Najvažnije vesti

Wall Street: Najveći nedeljni pad indeksa od dolaska Trampa na vlast

Cene akcija na američkim berzama u ovoj su nedelji zabeležile najveći pad od novembra meseca, kada je Donald Tramp izabran za predsednika SAD.