Budžet Srbije: Deficit 8,9 milijardi dinara u prvom tromesečju

Budžet Srbije: Deficit 8,9 milijardi dinara u prvom tromesečju

U prva tri meseca 2016. godine ostvaren je deficit budžeta Republike Srbije u visini od 8,9 milijardi dinara, objavilo je juče Ministarstvo finansija.

U istom periodu deficit budžeta Republike, prema široj definiciji, koja uključuje i rashode po osnovu projektnih zajmova koji nisu deo budžeta, ali pripadaju nivou Republike, iznosi 13,5 milijardi dinara.

U prva tri meseca 2016. ostvaren je deficit budžeta Republike u visini od 8,9 milijardi dinara.

U istom periodu, deficit budžeta Republike, prema široj definiciji, koja uključuje i rashode po osnovu projektnih zajmova koji nisu deo budžeta, ali pripadaju nivou Republike, iznosi 13,5 milijarda dinara.

U martu su ostvareni prihodi u iznosu od 73,8 mlrd dinara, a rashodi su izvršeni u iznosu od 92,9 milijardi dinara. Deficit je iznosio 19,1 milijardu dinara .

Poreski prihodi iznosili su 62,3 milijardi dinara. Mart je, uobičajeno, mesec sa veoma niskim prihodima, s obzirom na manju privrednu aktivnost na početku godine.

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 33,8 milijardi dinara.

Posle PDV najveći prihod zabeležen je po osnovu akciza u iznosu od 15,1 milijarde dinara. Prihod po ovom osnovu i dalje je na niskom nivou s obzirom da još uvek traju efekti formiranja zaliha akciznih proizvoda.

Preostali poreski prihodi su naplaćeni u skladu sa očekivanjima, odnosno uglavnom imaju rastući trend. Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 10,8 milijardi dinara, od čega su 2,2 milijarde dinara iznosili prihodi od uplata dividendi javnih preduzeća i naplaćenih potraživanja Agencije za osiguranje depozita. Prihod po osnovu donacija iznosio je 0,7 milijardi dinara.

Rashodi su izvršeni u iznosu 92,9 mlrd dinara. Najveće stavke na rashodnoj strani su bili rashodi za zaposlene, transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) i otplata kamata. Na isplatu plata zaposlenima utrošeno je 19,9 mlrd dinara, a rast u odnosu na prethodna dva meseca posledica je isplate naknada izbornim komisijama. Transferi OOSO iznosili su 18,9 mlrd dinara, od čega je transfer PIO fondu iznosio 16,9 mlrd dinara.

Na nivou opšte države u prvom tromesečju je zabeležen deficit u iznosu od 16,0 mlrd dinara.

Prema dogovoru sa MMF, maksimalni iznos deficita za prvi kvartal je utvrđen na nivou od 53,9 mlrd dinara. Bolji rezultat od planiranog uglavnom je rezultat bolje naplate najznačajnijih poreskih prihoda (PDV, akcize i doprinosi).

Posmatrano po nivoima opšte države, suficit AP Vojvodina iznosio je 0,9 mlrd dinara, a PIO fond je zabeležio deficit u iznosu od 8,0 mlrd dinara, s obzirom na značajan depozit iz prethodne godine kojim raspolaže.

Nacionalna služba za zapošljavanje i SOVO fond su oko balansa. RFZO je zabeležio suficit u iznosu od 2,9 mlrd dinara što je posledica dinamike isplata plata, pošto se u januaru u zdravstvu isplaćuje samo pola mesečne zarade.

Zbirni suficit lokalnih samouprava iznosio je 5,3 mlrd dinara što je u najvećoj meri rezultat visokih prihoda po osnovu poreza na imovinu u februaru, s obzirom da se tada plaćaju kvartalne obaveze po ovom osnovu.

Državna preduzeća nadležna za održavanje i izgradnju puteva, Putevi Srbije i Koridori Srbije, se u najvećoj meri finansiraju iz kredita, te je njihov ukupan deficit iznosio 4,0 mlrd dinara.

U prvom tromesečju na nivou sektora države ostvaren je primarni suficit u iznosu od 29,8 mlrd dinara.

Izvor:Tanjug
Previous Šta je suština direktnih stranih investicija i zašto smo zemlja jeftine radne snage
Next Japan: Mitsubishi u ozbiljnim problemima, domaća prodaja prepolovljena

You might also like

Makroekonomija

Sve veći jaz u bogatstvu između članica evrozone

Evropska centralna banka (ECB) objavila je danas rezultate ankete koje govore da je iznos ukupnog bogatstva u najbogatijim članicama evrozone porastao od izbijanja dužničke krize u tom bloku, dok su

Makroekonomija

Deficit američkog budžeta 665,7 milijardi dolara

Deficit američkog budžeta ove poreske godine, koja je završena prvog oktobra, dostigla je 665,7 milijardi dolara. 

Makroekonomija

Upozorenje MMF-a na rizik duga kineskih kompanija od 1,3 biliona dolara

Bilans stanja kineskih kompanija pogoršao se do tačke kada postoji opasnost da 1,3 biliona dolara duga postane rizična bankarska aktiva.