Javni dug Srbije u februaru 73,6 odsto BDP

Javni dug Srbije u februaru 73,6 odsto BDP

Javni dug Srbije u februaru 2016. godine iznosio je 24,86 milijarde evra, što je 73,6 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), objavilo je Ministarstvo finansija.

Suficit je u prva dva meseca 2016. godine iznosio 10,2 milijarde dinara, a kad se uračunaju rashodi za projektne zajmove 7,5 milijardi.

Ukupne direktne obaveze države su 22,50 milijarde, a indirektne 2,35 milijardi evra. U januaru je javni dug Srbije bio 24,82 milijarde evra, a na kraju 2015. godine 24,80 milijardi evra, što je iznosilo 76 odsto BDP-a.

Javni dug Srbije je na kraju 2014. godine iznosio 22,76 milijardi evra, odnosno 70,4 odsto BDP-a, dok je na kraju 2013. godine bio 20,14 milijardi evra, sa učešćem od 59,6 odsto u BDP-u.

Krajem 2000. godine javni dug je bio 14,17 milijardi evra ili 201,2 odsto BDP-a, a najniži iznos javnog duga bio je 2008. godine kada je iznosio 8,78 milijardi evra ili 28,3 odsto BDP.

Zakonom o budžetskom sistemu učešće javnog duga u BDP-u ograničeno je na 45 odsto.

Najveći prihod od PDV i akciza

Prihodi budžeta su u februaru bili 69,3 milijardi, a rashodi 92,1 mlijarde dinara. Poreski prihodi iznosili su 58,9 mlijardi dinara, a najveći deo od uplata PDV-a u iznosu od 33,5 mlijardi dinara.

“Februar je, uobičajeno, mesec sa veoma niskim prihodima, s obzirom na manju privrednu aktivnost na početku godine”, ocenilo je Ministarstvo finansija.

Posle PDV najveći prihod zabeležen je po osnovu akciza u iznosu od 14,6 milijardi dinara. Ministarstvo objašnjava da je pad tih prihoda u odnosu na januar posledica formiranja zaliha akciznih proizvoda, što je karakteristično za period pre stupanja na snagu novih iznosa akciza.

Neporeski prihodi iznosili su 10 milijardi dinara, od čega je uplata dividendi javnih preduzeća iznosila 1,5 milijardi dinara. Prihod po osnovu donacija iznosio je 450 miliona dinara.

Najveći rashod u budžetu su troškovi za zaposlene, transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) i otplata kamata.

Na isplatu plata zaposlenima utrošeno je 18,9 milijardi dinara, dok su transferi OOSO iznosili 20,8 milijardi dinara, od čega je dotacija PIO fondu iznosila 18,6 milijardi dinara.

Izvor:N1
Previous Srbi prave električni automobil
Next Ovde odlazi najveći deo novca EU

You might also like

Makroekonomija

Japan – zemlja koja beleži najdužu ekspanziju

Japan je objavio da je u prvom kvartalu 2017. zabeležio niži privredni rast od očekivanog.

Makroekonomija

Povećan javni dug Srbije na kraju oktobra

Javni dug Srbije na kraju oktobra iznosio je 24,3 milijarde evra, što je 64,9 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), objavilo je Ministarstvo finansija.

Makroekonomija

Nebojša Katić: Za države koje nisu sišle s uma, Argentina orijentir šta ne treba raditi

Serija državnih obveznica koje je izdala Argentina investitori su halapljivo razgrabili. Zarada od 6,25 do 8 posto pokazuje stepen rizika, koji amortizuju poslednja iskustva. Argentinci će morati da plate, makar