Devizne rezerve Srbije u februaru smanjene na 9,85 milijardi evra

Devizne rezerve Srbije u februaru smanjene na 9,85 milijardi evra

Devizne rezerve Narodne banke Srbije (NBS) iznosile su na kraju februara ove godine 9,85 milijardi evra, što je za 253,7 miliona evra manje u odnosu na prethodni mesec.

Kako je saopšteno danas iz NBS, februarski nivo deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase (M1) sa 252 odsto i oko šest meseci uvoza robe i usluga.

Neto devizne rezerve (ukupne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, kao i za sredstva povučena od Međunarodnog monetarnog fonda u okviru aranžmana zaključenog 2009. godine) su na kraju februara iznosile 8.248,0 miliona evra.

Veće smanjenje ukupnih rezervi NBS (253,7 miliona evra) od neto deviznih rezervi (163 miliona evra) u februaru 2016. je u najvećoj meri rezultat smanjenja devizne obavezne rezerve banaka (109,3 miliona evra) – regulatorne mere koju je Narodna banka Srbije sprovela u cilju podrške rastu kreditne aktivnosti. Povlačenjem devizne obavezne rezerve banaka u februaru završen je šestomesečni ciklus smanjenja stopa obavezne rezerve, preduzet sa navedenim ciljem.

Intervencijama Narodne banke Srbije na međubankarskom deviznom tržištu ostvaren je odliv od 190 miliona evra. Od tog iznosa 110 miliona evra se odnosi na intervencije realizovane poslednja dva dana januara (a po osnovu kojih je odliv deviza ostvaren u februaru), dok se 80 miliona evra odnosi na neto prodaju deviza realizovanu u februaru.

Uspešnim upravljanjem deviznim rezervama NBS je ostvarila priliv deviza. Po tom osnovu, kao i po osnovu kamata, donacija i ostalih priliva devizne rezerve NBS su povećane za 109,0 miliona evra, što pokriva više od polovine odliva po osnovu deviznih intervencija.

Priliv od 22,6 miliona evra je ostvaren i po osnovu transakcija hartijama od vrednosti Republike Srbije denominovanih u evrima (veća prodaja od dospeća), dok su odlivi nastali po osnovu veće isplate ranije uzetih kredita od novih korišćenja (75,9 miliona evra), isplate stare devizne štednje (1,4 miliona evra), kao i po ostalim osnovama (8,4 miliona evra).

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u februaru iznosio je 676 miliona evra i bio je za 9,6 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu. U prva dva meseca ove godine u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 1.361,6 miliona evra.

Dinar je u februaru nominalno deprecirao prema evru za 0,2%, a Narodna banka Srbije je u tom mesecu intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu kupovinom 10 miliona evra i prodajom 110 miliona evra u cilju ublažavanja preteranih dnevnih oscilacija kursa.

Previous Novi Zeland: Nema više "zero-hour"
Next Christopher Dembik: Šest ključnih izazova srpske ekonomije

You might also like

Kompanije

Generali prodaje svoje poslovanje u Holandiji

Generali je angažovao BNP Paribas kao finansijskog savetnika u prodaji svog holandskog poslovanja.

Banke i finansije

Deutsche Bank pristala da plati 240 miliona dolara kazne zbog manipulacija Liborom

Najveća nemačka banka Deutsche Bank pristala je da plati 240 miliona  dolara u nagodbi u vezi privatne tužbe u SAD-u za udruživanje s drugim bankama s ciljem manipuliranja referentnom kamatnom

Kompanije

ECB novčano kaznila irsku banku

Evropska centralna banka (ECB) je novčano kaznila irsku banku Permanent TSB zbog neispunjenja zahtjeva vezanih za likvidnost, što je prva takva kazna otkako je 2014. preuzela ulogu supervizora banaka u