Tag "Jovan Jovanović"

Društvo

Koja su Vaša prava kao potrošača?

Od 2002. do 2014. godine promenjena su četiri Zakona o zaštiti potrošača.