Ekspoze Aleksandra Vučića u skupštini Srbije

Ekspoze Aleksandra Vučića u skupštini Srbije

Mandatar za sastav nove Vlade Srbije Aleksandar Vučić pred skupštinom Srbije predstavlja program rada nove Vlade i nov sastav svog kabineta.

Cilj nove vlade je prosperitet i podizanje životnog standarda svim građanima, izjavio je Vučić, dodajući da će biti povećane plate u javnom sektoru.

“Govorli su mi kada sam prošlog puta govorio narodnim poslanicima da ćemo da imamo dvostruko manje plate nego što smo imali u prethodnom periodu. Danas imamo veće plate nego što smo ih imali tada, ali pre svega zahvaljujući rastu plata u privatnom sektoru”, rekao je Vučić obrazlažući ekspoze.

U javnom sektoru i policajci i pripadnici odbrane, vojske i u socijalnom i zdravstvenom i obrazovnom sektoru mogu da očekuju dalja povećanja plate, naglasio je Vučić dodajući da to neće biti mala povećanja plate.

On je dodao da će se plate u javnom sektoru i penzije u budućnosti redovno isplaćivati, kao i da je cilj da se kroz povećanje potrošnje podigne rast, a ne samo kroz povećanje izvoza i investicija.

Dodao je da je od 2014. do 2016. otvoreno 124.000 novih radnih mesta, da je više od jedne fabrike mesečno otvarano, da je stabilizovana valuta i ostvarena niska inflacija.

Vučić je naveo i da su ekonomska, regionalna i politčika stabilnost uslov za nove investicije, kako inostrane, tako i domaće, primetivši da nam stabilnost donosi i međunarodni ugled, poštovanje za našu zemlju, jer je sposobna da se sama snalazi, jer je suverena, jer joj se veruje i jer je pouzdan partner svojim prijateljima.

Kako je dodao, prethodna vlada je ostvarila stabilnost, a nova će raditi još vrednije radi prosperiteta i napretka.

Srbija za mir kroz dijalog i partnerstvo

Srbija će ostati čvrsto opredeljena za mir, jačanje saradnje, poverenja i dobrosusedskih odnosa, a postizanje dugotrajnog mira i stabilnosti kroz dijalog i stvaranje partnerskih veza biće politika nove vlade, poručio je mandatar za sastav nove vlade.

Vučić je u ekspozeu istakao da promene koje su se dogodile u strategijskom okruženju Srbije nameću i potrebu osavremenjavanja ključnih strategijskih dokumenata iz oblasti bezbednosti i odbrane, zbog čega će u narednom srednjoročnom periodu biti izvršena revizija njihovog sadržaja.

Pri tome, uvažavaće se sve specifičnosti geostrategijskog položaja Republike, nacionalni interesi, potrebe i mogućnosti zemlje, rekao je on.

Razvoj sistema odbrane, kako se navodi u ekspozeu, preduslov je zaštite odbrambenih interesa Srbije i uspešnog odgovora na izazove, rizike i pretnje bezbednosti.

Planiranje razvoja i izgradnje ukupnih odbrambenih sposobnosti sistema odbrane zasnovano je na opredeljenju Srbije za vojnom neutralnošću u odnosu na postojeće vojne saveze i primeni koncepta totalne odbrane, koji podrazumeva integralno angažovanje subjekata odbrane i odbrambenih potencijala.

Značajan segment tog koncepta, pored oslonca na vlastite odbrambene potencijale, jeste unapređivanje partnerstva i multilateralne saradnje s drugim državama i međunarodnim organizacijama i institucijama u očuvanju i zaštiti odbrambenih interesa Srbije.

Kako je Vučić objasnio prvenstveno je na umu saradnja u oblasti odbrane s Evropskom unijom, Ruskom Federacijom, Kinom, SAD, ali i zemljama regiona Jugoistočne Evrope i drugim prijateljskim zemljama.

Važan aspekt saradnje jeste i angažovanje u Programu Partnerstvo za mir i učešće u aktivnostima Zajedničke bezbednosne i spoljne politike Evropske unije, rekao je Vučić.

Do kraja 2016. godine vlada će Narodnoj skupštini predložiti novi dugoročni plan razvoja sistema odbrane Republike Srbije, u kojem će biti utvrđeni osnovni pravci razvoja do 2025, a posle čega će Vlada usvojiti Srednjoročni plan i program razvoja sistema odbrane za period do 2020. u kome će se detal?nije operacionalizovati stavovi i opredeljenja iz Dugoročnog plana razvoja sistema odbrane Republike Srbije.

Budžet za opremanje Vojske Srbije će imati tendenciju rasta, iz razloga njegovog izrazito razvojnog karaktera i direktnog uticaja kako na rast sposobnosti Vojske Srbije, tako i na rast kapaciteta i izvoznog potencijala odbrambene industrije Srbije.

Modernizacija perspektivnog naoružanja i vojne opreme realizovaće se povećanjem budžeta za razvoj naoružanja i vojne opreme (i do šest puta), navodi se u ekspozeu.

Modernizacija i razvoj sredstava ratne tehnike biće maksimalno usmereni na domaće vojne i civilne naučno-istraživačke institucije i domaću odbrambenu industriju.

On je dodao da će bezbednosne službe koje deluju u okviru Ministarstva odbrane nastaviti da prate dinamične promene u međunarodnom bezbednosnom okruženju, kako bi Srbija, u skladu sa svojim mogućnostima, bila spremna da pravovremeno i adekvatno reaguje.

Kada je reč o Kosovu i Metohiji u narednom periodu, Vojska Srbije nastaviće angažovanje na obezbeđenju administrativne linije i na kontroli Kopnene zone bezbednosti.

Sistem odbrane Republike Srbije nastaviće da doprinosi izgradnji i očuvanju mira u svetu učešćem deklarisanih jedinica Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama pod okriljem Ujedinjenih nacija i Evropske unije, a sve u skladu s raspoloživim budžetskim i drugim resursima.

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, dodao je Vučić, nastaviće da pomažu civilnom stanovništvu i civilnim organima u slučaju vanrednih situacija i drugih oblika ugrožavanja bezbednosti ljudi i imovine.

U prvih 100 dana u fokusu vlade biće racionalizacija

Mandatar Aleksandar Vučić poručio je da će u prvih 100 dana nove vlade u fokusu biri racionalizacija broja zaposlenih u javnoj upravi, štednja u svim kategorijama kako bi se stvorio prostor za javne investicije, usvajanje novih zakona, ali i fiskalne strategije za period od 2017. do 2019. godine.

Vučić je, predstavljajući poslanicima ekspoze, da je plan vlada da u prvih sto dana usvoji zakon o finansiranju lokalnih samouprava, i zakona o planskom sistemu.

Takođe, u planu su i izgradnja železnica, auto-puteva, priprema za privatizaciju “Dunav osiguranja”, Komercijalne banke i reorganizacija i modernizacija Poštanske štedinice.

Biće nastavljeno i sprovođenje mera iz Strategije za rešavanje problematičnih kredita, čija je realizacija već dala pozitivne rezultate.

Prva naredna mera, koja uskoro sledi, jeste donošenje zakona o uređenju profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti kako bi se sistemski doprinelo sprečavanju akumuliranja novih rizika u finansijskom sektoru.

U narednim godinama nastaviće se, kako je rekao, rad na konsolidaciji bankarskog sektora u državnom vlasništvu, uz minimizaciju uloge države u poslovnom bankarstvu i unapređenje regulatornog i tržišnog miljea s ciljem što intenzivnijeg razvoja sektora osiguranja.

Ubrzaće se, kako je rekao i aktivnosti na postavljanju osnova za intenzivan razvoj tržišta kapitala, kao i potpuno usklađivanje sa najboljim međunarodnim standardima u oblasti korporativnog finansijskog izveštavanja i sa EU regulativom, uz pozicioniranje Srbije kao lidera u toj oblasti u regionu Zapadnog Balkana.

On je rekao da je vlada ugasila požar u javnim finanasijama, a ključni zadatak novog saziva biće i strukturno smanjenje deficita za planiranih 0,7 odsto BDP-a, a ako rezultat bude bolji od planiranog, očekuje se da će biti smanjen za jedan odsto.

“Požar je ugašen, a vanredno dobri rezultati na ovom planu iz prethodnog perioda daju nam prostor da se u narednom periodu više posvetimo programima koji će povećati konkurentnost privrede i stvoriti radna mesta i bolji život građana”, rekao je Vučić .

Ključne mere na kojima se zasniva nastavak sprovođenja fiskalne konsolidacije jesu i dalje na rashodnoj strani.

Pored rashodne strane, rekao je, potrebna je reforma Poreske uprave i jačanje poreske administracije doslednim sprovođenjem “programa transformacije”, kao sastavnog dela Programa za reformu javnih finansija u periodu 2016-2020. Cilj je bolja naplata prihoda i efikasnije usluge privredi i građanima.

Rast investicija zavisiće od dinamike pristupanja EU

Srbija je do sada ostvarila rast BDP-a zahvaljujući većem izvozu i investicijama, a rast investicija u budućnosti zavisi direktno od dinamike pristupanja Evropskoj uniji, rekao je mandatar Aleksandar Vučić.

Zbog toga, dodao je, Srbija nastavlja sa otvaranjem pregovaračkih poglavlja, koja bi trebalo da zatvori 2020. godine.

Napredak Srbije osnovni je zadatak nove vlade, poručio je, a osnovi cilj je poboljšanje životnog standarda građana.

“Vodićemo intenzivne konsultacije na najvišem niovu Srbije i EU oko kalendara otvaranja i zatvaranja svih 35 pregovaračkih poglavlja i kvartalno pratiti ispunjenost plana i programa, rekao je Vučić.

Očekuje da će Srbija do kraja mandata ove vlade, 2020. zatvoriti poglavlja, a to, primetio je, ne zavisi samo od nas.

“Ali, ako ne postavimo ambiciozno ciljeve ni one manje nećemo da ispunimo”, rekao je Vučić.

On je dodao da je članstvo Srbije u EU jedno od strateških opredeljenja nove vlade koje govori da želi Srbiju da vidi u krugu demokratskih država Starog kontinenta.

Vučić je rekao da je Srbija već spremna za otvaranje poglavlja 5 o javnim nabavkama koje je veoma važno za borbu protiv korupcije, kao i poglavlja 25, 26, 13, 12, 14, 20 i 21, a merila treba da ispunimo za poglavlja 1, 3, 11 i 15.

“Put ka članstvu će biti put izazova, ali izazove nećemo meriti prema onima ko ih postavljaju, već prema efektima za naše građane. Ovo ne radimo zbog idolatrijskog pristupa, već zbog interesa našeg naroda i države. Napredak Srbije nismo i nikada nećemo meriti brojem otvorenih poglavlja, već brojem otvorenih radnih mesta i poboljšanja standarda naših građana”, rekao je Vučić.

O tome kako je Srbija do sada radila dokaz su izveštaji Evropske komisije, naveo je Vučić, dodajući da u tom smislu imamo jednu od najboljih ocena u regionu.

“Ispunili smo sve kriterijume po pitanju ekonomije i MMF-a, i Svetske banke i Evropske komisije. U toj ključnoj oblasti za standard građana nismo imali bukvalno nijednu primedbu”, rekao je Vučih.

Premijer je naveo da je u 2015. u Srbiju stiglo ukupno 2,11 milijardi investicija, a od toga je 72,4 odsto iz EU, odnosno 1,53 milijarde.

“O tome bi svi trebalo da povedu računa”, rekao je on.

Pokrivenost izvoza uvozom u 2015. godini je bila 77,18 odsto, dok je u avgustu 2012. bila 59,68 odsto, a najviše su investicije iz EU koje su te proizvode ponovo izvozile u zemlje EU.

U izvozu glavni spoljnotrgovinski partneri su u 2015. bile su iz EU – Italija sa 1,946 milijardi evra uz rast 0,7 odsto u odnosu na 2014, zatim Nemačka 1,5 milijardi uz rast od 13 odsto, Rumunija, Hrvatska…

Kod uvoza glavni parnteri su bili Nemačka 2,31 milijardi uz rast od 11 odsto, Italija 1,7 milijardi evra, zatim Mađarska, Poljska…

Najveći suficit u trgovini Srbija beleži sa BiH, Crnom Gorom i Makedonijom, a najveći deficit imamo u trgovini sa Kinom zbog uvoza mobilnih telefona i lap topova, kao i Rusijom zbog uvoza nafte i gasa.

Vučić je podsetio da je u ovoj godini Srbija dobila veliku investiciju kineskog Hestila u Železaru Smederevo, a očekuje, kako je rekao veći priliv investicija iz EU.

“Očekujemo još investicija iz EU i Rusije, a mi obezbeđujemo uređenost i unapređenje ambijenta za ulaganje”, rekao je on.

Cilj da sva poglavlja budu otvorena do kraja mandata vlade

Mandatar Aleksandar Vučić poručio je da je cilj da sva pregovaračka poglavlja budu zatvorena do kraja mandata buduće vlade, 2019. godine.

Vučić je rekao da je članstvo u Evropskoj uniji jedno od strateških opredeljenja vlade govori o tome da Srbiju želimo da vidimo u klubu demokratskih i najrazvijenijih država sveta.

“Ako je moglo 28 evropskih država pre nas, može i Srbija”, rekao je Vučić i dodao da danas nemamo vremena da analiziramo zašto smo u poslednjem vagonu za članstvo i zašto bolje nismo iskoristili poslednju deceniju ili dve, kada je vozni red bio nešto intenzivniji.

On je istakao da će put ka članstvu u EU biti prepun političkih izazova, ali izazove nećemo meriti prema onome koji ih postavlja, već prema efektima za naše društvo i naše građane.

“Naš odnos prema evropskim integracijama nije počivao na euforiji, već na odgovornosti, istini i realnim mogućnostima napretka Srbije. Napredak Srbije nismo i nikada nećemo meriti brojem otvorenih poglavlja, već brojem otvorenih radnih mesta i poboljšanjem životnog standarda građana”, rekao je Vučić.

On je naveo da će broj otvorenih poglavlja biti merilo da smo dobri u dostizanju najnaprednijih standarda savremenog sveta, što standardi Evropske unije svakako jesu.

Vučić je rekao da je Srbija od 2001. godine dobila podršku EU u bespovratnim sredstvima od tri milijarde evra, a iz IPA fondova za 2007-2013. godine 1,4 milijarde.

Od 2014. godine, dodao je on, Srbiji je na raspolaganju novi instrument podrške EU – IPA II, a iz tog instrumenta biće podruuane reforme u saobraćaju, energetici, životnoj sredini, razvoj konkurentnosti, ljudskih resursa, poljoprivreda i ruralni razvoj, reforma javne uprave, pravda i unutrašnji poslovi.

Spoljna politika treba bolje da pozicionira Srbiju

Vlada Republike Srbije nastaviće da vodi proaktivnu, jasno profilisanu i osmišljenu spoljnu politiku, koja doprinosi boljem pozicioniranju Srbije na regionalnom, evropskom i širem međunarodnom planu, poručio je mandatar.

Vučić je u ekspozeu istakao da će fokus, kao i u prethodnom periodu, biti na jačanju međunarodnog položaja i ugleda Republike Srbije.

Kako je objasnio usmerićemo se na intenziviranje bilateralnog dijaloga i saradnju na multilateralnom planu sa zemljama širom sveta, kako bi se ostvarila kontinuirana i efikasna promocija i realizacija spoljnopolitičkih prioriteta i interesa Srbije, pre svega s ciljem ubrzane integracije u EU i očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta zemlje.

Jedan od prioriteta vlade biće afirmacija Srbije kao stožera regionalne saradnje, konstruktivnog, snažno posvećenog i aktivno angažovanog na unapređenju odnosa u regionu.

Od posebnog značaja, kako je dodao, biće i šestomesečno predsedavanje Srbije Organizacijom za crnomorsku ekonomsku saradnju (BSEC), koje je naša zemlja preuzela 1. jula ove godine od Ruske Federacije.

Kako je objasnio, to poseduje izrazit ekonomski potencijal, naročito u oblastima energetike i transporta.

“Ne treba sumnjati da će, bez obzira na brojne izazove i trenutnu nimalo jednostavnu situaciju u regionu, Vlada Srbije nastaviti sa iskrenim naporima kako bi promovisala dobru volju i zdrave odnose sa svim zemljama i vladama u regionu, zasnovane na uzajamnom poštovanju i opredeljenju za zajedničku evropsku budućnost”, rekao je Vučić.

Kako je istakao, razvoju dobrosusedskih odnosa i saradnje pridaje se posebna pažnja.

Dodao je da se nada da će evropske institucije, države članice EU i ostali međunarodni akteri prepoznati napore na rešavanju preostalih otvorenih pitanja i stvaranju bolje atmosfere u regionalnim okvirima.

“Vlada Srbije će nastaviti da se angažuje na očuvanju prava i interesa srpskog naroda u regionu, u skladu s normama međunarodnog prava. U tom kontekstu, nastaviće da razvija najbliže odnose s Republikom Srpskom, u skladu s Dejtonskim sporazumom”, rekao je Vučić.

On je istakao da je dalji napredak na putu evropskih integracija strateški cilj od prioritetnog značaja za Vladu Srbije i da se put ka članstvu u EU sagledava kao put ka većoj stabilnosti, ekonomskom napretku i učvršćivanju tekovina demokratije.

Kada je reč o Kosovu i Metohiji odbrana suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje takođe će biti u fokusu aktivnosti Vlade Srbije.

“To podrazumeva angažman na sprečavanju novih priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i njegovog članstva u međunarodnim organizacijama koje izlaze iz okvira Dogovora o regionalnom predstavljanju i saradnji iz 2012”, rekao je Vučić.

Kako je naveo u ekspozeu, Srbija će svojim angažmanom u međunarodnim organizacijama i multilateralnim forumima nastaviti da, u meri svojih mogućnosti, daje doprinos očuvanju međunarodnog mira i bezbednosti, između ostalog i angažovanjem predstavnika Srbije u mirovnim operacijama UN i u okviru zajedničke bezbednosne i odbrambene politike EU.

KiM ostaje izazov, srpsko-albanski odnosi ključni za region

Mandatar za sastav vlade ocenio je da pitanje Kosova i Metohije ostaje veliki izazov i u mandatu ove vlade, koja neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost južne srpske pokrajine, ali će u interesu regionalne stabilnosti i što boljih srpsko-albanskih odnosa nastaviti dijalog sa Prištinom.

“U tom procesu ćemo učestvovati na odgovoran i transparentan način, a svi dogovori će, kao i do sada, biti dostupni javnosti. Vodeći odgovornu politiku, činićemo sve da interesi našeg naroda, kao i naši vitalni državni i nacionalni interesi na Kosovu i Metohiji budu zaštićeni”, poručio je Vučić u ekspozeu, dodajući da će u dijalogu Beograda i Prištine nastaviti da učestvuje i lično, ne krijući se iza tuđih potpisa.

Srbija na Kosovu i Metohiji nastaviće da bude institucionalno prisutna kroz svoj sistem obrazovanja i zdravstva, kroz kulturne institucije, kao i kroz delovanje lokalnih samouprava, poručio je Vučić.

“Srpski narod na Kosovu i Metohiji u predstojećem periodu treba da bude dodatno institucionalno osnažen stvaranjem zajednice srpskih opština, čije uspostavljanje Priština već dugo opstruira, koristeći neprihvatljive izgovore i rugajući se autoritetu Evropske unije odbijanjem da sprovede ono što je pod njenim okriljem dogovoreno, čime u pitanje dovodi čitav proces normalizacije odnosa, primetio je Vučić.

Najavio je da će u narednom periodu ciljevi na Kosovu i Metohiji biti “očuvanje političke stabilnosti kontinuiranim praćenjem političkih procesa i sprovođenjem utvrđene državne politike, te obavljanje poslova u oblastima: podrške lokalnim samoupravama, privrede, ekonomskog razvoja i infrastrukturnih projekata, povratka i opstanka, pravosuđa, ljudskih prava i imovinsko-pravnih pitanja, međunarodne saradnje i saradnje s međunarodnim misijama na teritoriji Pokrajine, kulture, zaštite kulturne baštine i pomoći Srpskoj pravoslavnoj crkvi, podrške javnim službama i socijalne pomoći”.

Zaštita imovine Srbije na Kosovu i Metohiji, imovine naših privrednih subjekata i Srpske pravoslavne crkve biće i dalje u vrhu prioriteta Vlade Srbije.

“Borićemo se da zadržimo kontrolu nad Trepčom, hidrosistemom Gazivode, infrastrukturom na Brezovici, kao i protiv svih drugih pokušaja nezakonite privatizacije i prisvajanja od strane privremenih institucija samouprave u Prištini”, naglasio je Vučić.

Podsetio je da je u mandatu prošle vlade pokrenuto ili privedeno kraju nekoliko kapitalnih infrastrukturnih projekata, koji će biti završeni u mandatu nove vlade, a čime će se dati i podsticaj razvoju turizma, sa željom da što veći broj građana Srbije i Srba iz regiona poseti Kosovo i Metohiju i tako neposredno učvrsti veze s našim nacionalnim izvorištem.

Kad je reč o povratku raseljenih, koji je u proteklih deceniju i po bio na nivou statističke greške, vlada je pripremila novi koncept socijalno i ekonomski održivih povratničkih naselja, a prvo od njih, “Sunčana dolina”, biće veoma brzo izgrađeno u opštini Zvečan.

Raseljeni s KiM dobiće prvi put od završetka ratnih sukoba realnu šansu da se masovno vrate, poručio je Vučić dodajući da će svakoj povratničkoj porodici biti garantovano jedno radno mesto, a biće im olakšan i pristup obrazovnim, verskim i kulturnim sadržajima.

Najavio je da će se nastaviti sa izgradnjom stambenih objekata, posetivši da je u mandatu prošle vlade je izgrađeno 10 zgrada sa 120 stambenih jedinica, sa ciljem da pojedinačno zbrinjava povratnike i socijalno ugrožene porodice.

Vlada će, kako je istakao, nastaviti da na Kosovu i Metohiji sarađuje s predstavnicima međunarodne zajednice u Pokrajini – Unmikom, Euleksom i Kforom, pre svega na zaštiti prava i stvaranju sigurnog okruženja za srpski narod u Pokrajini.

“Pred nama je važan period osnaživanja srpskog nacionalnog identiteta i jedinstva našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Svesna činjenice da nas nerešavanje otvorenih pitanja dovodi u sve težu situaciju, a naš narod na Kosovu i Metohiji na ivicu opstanka, prethodna vlada je u rešavanje nasleđenih problema krenula na odgovoran način, bez samosažaljevanja, snažeći istovremeno i svoj međunarodni kredibilitet”, uveren je on.

Vlada Srbije će nastaviti da sprovodi politiku dijaloga i mirnog rešavanja konflikata i nesuglasica, odgovornim pristupom normalizaciji odnosa i punim sprovođenjem usaglašenih dogovora u Briselu, uz istovremeno institucionalno, demografsko, obrazovno, kulturno i ekonomsko snaženje srpske zajednice na Kosovu i Metohiji, naglasio je Vučić.

Pitanje Kosova i Metohije je, prema njegovim rečima, mnogo više od teritorijalnog i identitetskog pitanja, i ono je tačka na kojoj će se u predstojećem periodu dugoročno definisati srpsko-albanski odnosi, od kojih zavisi stabilnost i ekonomska perspektiva čitavog regiona.

Vlada Srbije će, bez obzira na čest nedostatak konstruktivnosti i entuzijazma s druge strane, nastaviti da na konstruktivan način radi na poboljšanju tih odnosa, snaženju poverenja i učvršćivanju evropskih vrednosti i perspektiva oba naroda, istakao je on.

Vučić je naglasio a u tom smislu, s punim pravom insistiramo na rešavanju pitanja vizne liberalizacije za državljane Srbije na Kosovu i Metohiji.

“Ne želimo da situacija na Kosovu i Metohiji i neuređeni srpsko-albanski odnosi budu latentna pretnja stabilnosti i napretku Srbije, i zato ćemo predano raditi na mirnom rešavanju nesuglasica, svesni da je pred nama dugotrajan proces, u kojem, da stvar bude teža, često nemamo sagovornika koji s nama deli viziju ekonomski prosperitetnog i politički naprednog regiona”, objasnio je on.

Ovakav pristup, kako je istakao, proističe iz naše snage i odgovornosti, ali neka niko ne pomišlja da se miroljubivost s kojom nastupamo sme iskušavati.

Spremni smo da otkrijemo sve dobro i lepo u okruženju

Aleksandar Vučić poručio je da će se nova vlada zalagati za mir i stabilnost u regionu, te da će biti najveća prepreka svima koji bi da destabilizuju Srbiju, guraju je na dole i zaustave u razvoju.

On je u ekspozeu pred poslanicima rekao da su regionalna i ekonomska stabilnost uslov za nove investicije, jer bez stabilnosti nema ni domaćih ulaganja.

U teškim geopolitičkim uslovima, naročito posle Bregzita i neuspelog vojnog puča u Turskoj, sve je teže i komplikovanije voditi politiku Srbije, ocenio je Vučić.

“Pojedine zemlje u regionu, o kojima i danas neću reći, zarad političkih poena, poput Hrvatske, otvaraju stare rane i ugrožavaju regionalnu stabilnost. Nije lako u odnosima ni u BiH, posebno otežavaju izjave zvaničnika i neprocesuiranje onih koji su počili zločine”, rekao je Vučić.

Istakavši da je poruka Srbije da će goniti Srbe koji su počinili zločine, ali i sve ostale koji se nalaze na našoj teritoriji, Vučić je poručio: “Jedino što tražimo da zločinici bez obzira na nacionalnost odgovaraju, jednako vredi svačiji život. Ne tražimo da srpski život vredi više, ali zahtevamo da srpske oči vrede kao i one nevinih hrvatskih, muslimanskih, i svih drugih žrtava”.

Stvaraćemo uslove za bolje odnose, dodao je, ali i poručio da ćemo znati da zaštitimo naše nacionalne interese.

“Postali smo svesni interesa previranja i počeli smo da se prilagođavamo. Otkrili smo novu reč – razgovor, prestali sa besmislenim sukobima. Prihvatili smo da imaju oni svoje interese i setili se da mi imamo svoje”, primetio je Vučić dodajući da je Srbija počela da priča sa svima, pa i onima koje je vole i razume, tako i onima koji nju ne vole i ne razumeju.

To je, prema njegovim rečima, nova Srbija koja je izašla u svet i koju je svet prihvatio.

“Postali smo centar razvoja i stabilnosti. Privukli najveći broj investitora, kako stranih tako i domaćih. Prošle godine smo imali bez ikakvih privatizacija 1,850 milijardu evra investicija, a jedna BiH, koja nije manja od nas 400 miliona evra. To dobro u teškom vremenu koje je veoma komplikovano”, objasnio je istakavši da je put Srbije put mira, dijaloga i razvoja.

Vučić je naglasio da je Srbija učila da beda stiže sa ratovima, da nema napretka dok se čuju topovi.

“Za fabrike, puteve i škole u Srbiji je potreban stabilan Balkan, region bez sukoba, region dijaloga. Spremni smo da otkrijemo sve ono dobro i lepo u okruženju. Spremni smo da investiramo u njihovo bolno sećanje kao i u naše. Računamo da je to prvi korak ka onom danu kada ćemo se svi sećati svih i poštovati sve, danu kada će svi znati da smo zajedno naučili krvavu lekciju koja se ne bi ponavljala”, uveren je on.

Poručio je da će svako ko zaboravi na tu našu obavezu time raditi protiv interesa ne Hrvatske, BiH, Crne Gore, već elementarnih interesa Sbrije, žvota u njoj.

Rat u okruženju proizvodi problema u Srbiji, onemogućuje život u njoj, podsetio je Vučić, primetivši da su građani Srbije, kada je vođena politika na pogrešan, a ne pametan nacicn, plaćali to bedom, hiperainflacijom, životima.

“Možemo da se pravdamo na razne načine, da krivce nalazimo u teorijama zavera, ali to nije naš posao, već da sagledamo kako smo mi pogrešili i da ne ponavljamo greške, Mir i stabilnost potrebni su pripadnicima našeg, ali i svih drugih naroda”, poručio je Vučić.

On je naglasio da je to politika nove vlade i svako ko to bude želeo da menja moraće da menja vladu, jer ona neće da se Srbija vraća nazad i ostavi nove generacije na dnu.

Najviše nas boli odlazak generacija najobrazovanijih

Nova vlada neće zaboraviti dijasporu i svoje ljude rasute u oko 160 zemalja sveta, poručio je Vučić, najavljujući da će pokušati da umreži srpsku privredu sa poslovnim ljudima u svetu, uz obećanje da će se brinuti mnogo više o našima u rasejanju.

On je u ekspozeu ukazao da se iz naše zemlje, u poslednje vreme mnogo manje ljudi odlučilo na emigraciju nego u okruženju, navodeći kao primere Hrvatsku, ali i Rumuniju i druge države.

“Nažalost, pripadamo narodima koji imaju brojnu dijasporu, narodu koji se vekovima i decenijama selio i na drugim prostorima započinjao novi život. Najviše nas boli što su minulih decenija otišle čitave generacije najobrazovanijih. Otuda mi danas imamo širom sveta vrhunske lekare, inženjere, naučnike, profesore univerziteta, uspešne poslovne ljude, vrhunske majstore, vredne radnike i gotovo da nema zanimanja koja na najbolji način ne obavljaju naši ljudi”, objasnio je on.

Centralno pitanje nove vlade, u ovoj oblasti, kako je naveo, jeste ekonomija, te će pokušati da srpsku privredu umreži s našim poslovnim ljudima u svetu i da ih pozove na saradnju.

“Voleo bih da, poput Kineza, Jevreja, Poljaka i drugih naroda koji imaju svoju dijasporu, naši ljudi učestvuju u investicijama ili da pomognu da strani investitori dođu u Srbiju. Mi želimo saradnju na obostranu korist i korist država u kojima naši ljudi žive. Želimo da umesto da finansijski pomažete svoje bližnje, pomognete da im otvorimo radna mesta, da se zaposle, i mi ćemo ponuditi takve projekte”, najavio je on.

Vučić je rekao da zna da je za mnoge i dalje veliki problem da reše pitanje državljanstva Srbije, te obećao da će vlada to hitno promeniti i da više niko neće moći da kaže da smo zemlja koja najteže rešava to pitanje.

“Očekujem da ćemo potpisati međudržavne sporazume o regulisanju zdravstveno-penzionog osiguranja, koji će omogućiti mnogim našim ljudima da penzionerske dane provode u Srbiji”, podvukao je on.

Vučić je kazao da će se vlada i dalje posebno baviti Srbima u regionu i truditi se da reši i ostale njihove nagomilane probleme, a radićei na nizu drugih važnih pitanja.

“Srbija već ima potpisane međudržavne sporazume sa zemljama u regionu kojima se reguliše položaj i prava Srba. Insistiraćemo da se ti sporazumi dosledno sprovode i da pravo svakog Srbina u regionu bude zaštićeno. Problemi u regionu su nagomilani”, podvukao je on.

Vučić je istakao da radeći na poboljšanju odnosa, vlada namerava da ujedno radi i na sigurnosti i budućnosti svakog pripadnika naše nacije koji u tim zemljama žive.

Srbija će kao matica i ubuduće raditi na očuvanju identiteta Srba u dijaspori, ulaganjem u rad, u rad njihovih kulturnih udruženja, u učenje srpskog jezika i diplomatskom borbom za njihov pravni status”, rekao je .

Vučić i dodao da će vlada jednako voditi računa o našim ljudima u Srbiji i bilo gde u svetu.

Istovremeno, dodao je, zahvalan je na svemu što naša dijaspora čini i što će učiniti za svoju otadžbinu, uz obećanje da će država ubuduće mnogo više brinuti o problemima naših ljudi u rasejanju.

Najavio je izdvajanje mnogo više sredstava za očuvanje identiteta Srba u rasejanju nego do sada.

U obrazovanju akcenat na preduzetničkim veštinama

Predstavljajući program nove vlade, mandatar je poručio da će u oblasti obrazovanja akcenat biti stavljena na razvoj preduzetničkih veština i praktičnih i primenjivih znanja.

Vučić je poručio da će se buduća vlada usredsrediti na uspostavljanje nacionalnog okvira kvalifikacija koji bi trebalo da obezbedi evidenciju obrazovnih profila potrebnih na tržištu rada kako bi se obrazovni programi prilagođavali potrebama tržišta rada, ali i obezbedilo priznavanje i prepoznavanje veština i znanja stečenih van formalnog obrazovanja.

“Ako nema iskustvo iz prakse, mlad čovek se teško odlučuje i na pokretanje samostalnog biznisa, a sklonost ka preduzetništvu razvija upravo dualni model obrazovanja”, naveo je Vučić.

Srbija je, istakao je, počela uvođenje modela dualnog obrazovanja, kao načina za usklađivanje sistema obrazovanja s tražnjom privrede za kadrovima, jer praksa je pokazala da je u zemljama koje imaju dualno stručno obrazovanje stopa nezaposlenosti mladih, po pravilu, manja od 10 odsto.

“To je osnovni razlog zašto je ovo pitanje rangirano visoko u agendi Vlade Srbije i predstavlja most koji našu decu priprema za izazove visokog obrazovanja, ali i uključivanje u tržište rada”, rekao je naveo je mandatar Vučić u svom ekspozeu.

Istakao je da svaka ozbiljna reforma obrazovanja počinje reformom visokog obrazovanja, kako bi se ono više fokusiralo na konkurentnost, orijentaciju ka krajnjem rezultatu i inovacijama, kao i na mapu puta ka finansiranju koje je orijentisano ka učinku.

Najavio je da će do kraja ove godine biti usvojene izmene Zakona o visokom obrazovanju, te dodao da će se naporno raditi da se do 2020. Beograd rangira kao obrazovni centar regiona koji će biti atraktivno mesto za obrazovanje studenata iz drugih krajeva sveta.

Podsetivši da je u prethodnom mandatu vlade doneta nova Nacionalna strategija za mlade za period 2015-2025. i Akcioni plan za njeno sprovođenje u periodu 2015-2017, Vučić je rekao da je intenzivirana saradnja i povezivanje mladih u regionu i da je nedavno u Parizu potpisana Zajednička deklaracija o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih Zapadnog Balkana.

Mandatar je ocenio da je smanjenje stope nezaposlenosti mladih od 7,3 odsto u prošlom mandatu važan rezultat aktuelne vlade, ali da je to samo početak željenog trenda, čije je ubrzanje u narednom periodu ključni, strateški zadatak u sektoru omladinske politike.

“Promovisaćemo omladinsko i socijalno preduzetništvo, uspostavljati biznis inkubatore i centre za unapređenje preduzetništva, učeničke i omladinske kompanije”, najavio je mandatar.

Vlada će, istakao je, raditi i na pojednostavljenju poslovanja mladih preduzetnika i na uspostavljanju Nacionalnog programa stručnih praksi, poboljšanju kvaliteta obrazovanja i celoživotnog učenja, zdravlja i dobrobiti mladih, socijalnoj uključenosti, što bi trebalo da smanji broj odlazaka mladih iz zemlje.

U poljoprivredi fokus na srednjim gazdinstvima

Predstavljajući program buduće vlade, Aleksandar Vučić je rekao da će u poljoprivredi i ruralnom razvoju fokus biti na srednjim gazdinstvima da postanu konkurentna i izvoze, zatim unapređenje tehnologije, kao i primena standarda kod proizvoda za izvoz.

Imajući u vidu značaj poljoprivrede za nacionalnu ekonomiju u kojoj učestvuje sa 10 odsto u BDP-u, 21 odsto u izvozu i 20 odsto u radnoj snazi, uspešan odgovor ovim izazovima je imperativ, naveo je mandatar u ekspozeu.

Takvog odgovora, ukazao je, nije bilo u pravoj meri do danas.

“Da bismo postigli održiv razvoj u poljoprivredi, već sada moramo gledati u budućnost. Novim i odlučnim reformskim merama, budžetskom podrškom, snažnom ekonomskom politikom i trgovinom pokrenućemo poljoprivredu i aktivirati potencijale da hranimo svet”, naveo je.

Srbija, kazao je, može biti ravnopravni akter u globalnoj tržišnoj utakmici ako budemo imali bolju strategiju, ako budemo igrali kao tim i ako budemo brži i odlučniji u realizaciji naših ciljeva od drugih.

Najavio je da će nova politika biti realna i fleksibilna, fokusirana na efikasniju raspodelu poljoprivrednog budžeta i ohrabrivanju svih učesnika u poljoprivrednom sektoru da investiraju, tako što će obezbediti bespovratna sredstva u visini i do 60 odsto od vrednosti ukupne investicije.

“Mlade poljoprivrednike i područja manje pogodna za poljoprivrednu proizvodnju država će podržati većim procentom bespovratnih sredstava. Mladi poljoprivrednici će biti u prilici da ispune snove svojih očeva i zamene traktor i priključne mašine stare preko 20 godina, novim koje će država subvencionisati”, rekao je mandatar.

Najavio je i da ce bespovratnim sredstvima biti izgrađeno hiljade „malih fabrika“ na selu.

Vlada će, kazao je, podržati ulaganja novih i modernizaciju postojećih objekata za držanje životinja na farmama, skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakovanje proizvoda, zaštićene prostore za proizvodnju sadnog materijala, voća, povrća, lekovitog bilja i cveća, podizanje novih višegodišnjih zasada i vinograda.

Takođe, vlada će podržati kupovinu novih poljoprivrednih vozila, mehanizacije i opreme, poboljšanje postojećih, kao i izgradnju i opremanje novih sistema za navodnjavanje.

“To je politika za koju se zalažemo, politika kojom će se poljoprivrednicima i njihovim porodicama dati prilika da žive dostojanstveno, od svog rada, a ne od milostinje”, naveo je mandatar.

Dodao je da će u saradnji sa vodećim međunarodnim finansijskim institucijama, poput Svetske banke, Evropske banke za razvoj, Evropske investicione banke ili Nemačke razvojne banke, vlada će investicije u poljoprivredi podržati razvojem adekvatnih finansijskih instrumenata i povoljnih kredita kako bi se poljoprivrednicima i prerađivačima pomoglo da ulažu u svoju proizvodnju radi veće konkurentnosti i sprovođenju strukturnih prilagođavanja.

Vlada Srbije će, istakao je mandatar, posebno voditi računa da investicioni ciklus bude stimulativan i efikasan, oslobođen suvišnih birokratskih procedura koje ograničavaju i usporavaju realizaciju investicija u poljoprivredi.

Cilj ovih mera Vlade Srbije je da se se ukinu nepotrebne procedure, usaglase standardi bezbednosti hrane sa trgovinskim partnerima i proširi ponuda srpskih proizvoda na stranim tržištima, rekao je mandatar Vučić.

Istakao je i da će u skladu sa evropskim standardima, Vlada Srbije redefinisati ulogu Republičke direkcije za robne rezerve, omogućavajući joj da još efikasnije štiti poljoprivredne proizvođače i obezbedi stabilnost od tržišnih poremećaja.

Investitori veruju vladi, za 27 meseci 38 fabrika

Aleksandar Vučić izjavio je da je u proteklih 27 meseci prisustvovao otvaranju 38 novih fabrika ili pogona, što govori o poverenju investitora u Vladu Srbije.

On je rekao da je u tim fabrikama otvoreno na desetine hiljada radnih mesta.

Vučić je naglasio da je u periodu od 2014. do 2016. potpisano je 36 ugovora s investitorima, cija ukupna vrednost investicija je 542 miliona evra sa obavezom zapošljavanja 18.523 radnika.

On je podsetio da su neka od poznatih imena svetske industrije koja su se odlučile da investiraju u Srbiju su: Continental, Tigar Tyres, NCR, Johnson Electric, Leoni, PKC, Delphi, Lear, Hutc hinson, Magna.

U ovom trenutku Razvojna agencija Srbije pregovara sa 48 potencijalnih investitora koji planiraju da investiraju milijardu i 62,1 milion evra uz zapošljavanje 32.400 radnika, rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, među ovim kompanijama nalaze se neke od najuglednijih kompanija na svetu, kao što su Bosc h, Draxlrmaier, Kromberg & Sćubert, Mahle.

Najveći broj nemačkih kompanija, kao što su Bosc h, Continental, Leoni, Siemens, Draxlrmaier odlučuju se da dodatno investiraju u Srbiju u širenje postojećih kapaciteta ili otvaranje potpuno novih fabrika u drugim opštinama u Srbiji, prihvatajuci i preporuke Vlade da investiraju u manje razvijene ili nerazvijene opštine (Leoni – Prokuplje, Doljevac).

“Potrebna nam je nova industrijska politika koja će komunicirati s obrazovnom politikom, sa politikom u oblasti istraživanja i razvoja. U svetu se uveliko prica o četvrtoj industrijskoj revoluciji zasnovanoj na inovativnom miksu tradicionalnih tehnologija i dostignuća u digitalnoj sferi”, naveo je Vučić.

Potreban nam je, kako kaže, koncept i osmišljen pristup razvoju da postanemo prepoznatljivi po kvalifikovanoj i marljivoj radnoj snazi, što nam je potrebno da bismo zaposlili naše ljude.

“Cilj nam je da budemo prepoznatljivi po pametnoj proizvodnji, po inovativnim proizvodima, po kvalitetu. Za to nam je potreban takozvani pametan rast”, rekao je on.

Ukupne investicije u Srbiji iznose oko 18 odsto BDP-a, dok je za dinamičan privredni rast neophodno da one budu za pet do šest odsto BDP-a godišnje veće.

Vučić dodaje da zemlje Centralne i Istočne Evrope u prethodnih 15 godina imale su investicije od 25 odsto BDP-a.

U proteklih 20 godina u Srbiji je, prema njegovim rečima, ugašeno 98 odsto industrijskih centara u kojima je radilo oko milion radnika, čime je današnja srpska industrija svedena na nivo s pocetka sedamdesetih godina kada je prosečna starost mašinskog parka bila između 20 i 35 godina.

Vučić je rekao da je zapocet trend reindustrijalizacije dolaskom proizvođača iz automobilske, mašinske, elektronske industrije i prehrambene industrije.

Zahvaljujući tom trendu donekle se popravlja spoljnotrgovinski deficit sa pretkriznih rekordnih 25 odsto BDP-a u 2008. na nešto ispod 10 odsto, koliko iznosi u prethodnih godinu dana.

On je naveo da je ostvaren i zavidan rast izvoza robe od cak 10 odsto u prvoj polovini 2016. u poredenju sa istim periodom lane.

Govoreći o regulativi za zaposlene, Vučić je rekao da će se regulisati rad agencija za privremeno zapošljavanje i izdavanja vaučera za sezonsko zapošljavanje radnika.

Nova Vlada sprovešće sveobuhvatnu i reformu i modernizaciju Nacionalne službe za zapošljavanje i Srbija će do kraja njenog mandata imati jednu od najnižih stopa nezaposlenosti u regionu, naveo je Vučić u ekspozeu.

Reforma NSZ , kako je naveo, već je započeta u saradnji sa Svetskom bankom i drugim relevantnim medunarodnim partnerima, a u prethodne dve godine stopa nezaposlenosti je pala za 5,3 odsto.

Nezaposlenost u Srbiji ima dugoročni karakter jer su, nažalost, nasleđene duboke strukturne neusklađenosti između tražnje i ponude na tržištu rada, kojima je dodatno doprinela globalna kriza i njene posledice po Srbiju.

Čak 64 odsto nezaposlenih lica traži posao duže od godinu dana.

Pored smanjenja nezaposlenosti za pet procentnih poena u protekle dve godine i stopa dugoročne nezaposlenosti u istom periodu se smanjila.

U skladu sa Nacionalnom strategijom zapošljavanja za period 2011-2020. i godišnjim Nacionalnim akcionom planovima zapošljavanja nova Vlada sprovešće sveobuhvatnu reformu i modernizaciju NSZ Z koja će dovesti do unapređenja efikasnosti i efektivnosti mera aktivne politike zapošljavanja na osnovu analize potreba tržišta rada i položaja pojedinih kategorija nezaposlenih.

Što pre privatizovati banje, PIO se ponaša nedopustivo

Mandatar je poručio da je jedan od prioriteta nove vlade i privatizacija banja, kako bi se od njih napravila profitabilna preduzeća brzo i na najefikasniji način.

Vučić se osvrnuo i na sudske sporove koje je PIO Fond pokrenuo protiv države, ističući da je takvo ponašanje Fonda nedopustivo.

PIO Fond, naglasio je, dobija veliki deo novca iz državnog budžeta kako bi isplatio penzije, što je mandarar nazvao poklonom države, sada, prema njegovim rečima, tuži državu nastojeći da dokaže da ima vlasnički udeo u banjama – što je nedopustivo.

Vučić je rekao da se neće čuvati banje za “13 članova sindikata”, a da od njih ne mogu da se naprave profitabilna preduzeća – brzio i na najefikasniji način.

“Uzmite primer Kuršumlijske banje. Kad bi se ona aktivirala tu bi moglo da se zaposli 200 do 300 ljudi, i u Kuršumliji bi stopa nezaposlenosti pala za 10 odsto”, ilustrovao je on.

Vučić je rekao da je cilj da se, kada je reč o banjama ulazi u javno-privatna partnerstva, a “tamo gde je to razumno”, kako je rekao, država će izaći iz vlasništva i daće privatnom vlasniku.

Govoreći o Centru Sava, Vučić je rekao da vlada traži rešenje da obnovi objekte koji su već zastareli i energetski su neefikasni.

“Zainteresovane su za sada dve privatne i jedna državna kompanija, a videćemo koja ima najbolju ponudu. Mi bi voleli da iz jednog oblika državnog vlasništva ne idemo u drugo, ali videćemo”, rekao je mandatar.

Kako je objasnio, privatizacija Centra Sava radila bi se tako što bi 51 odsto udela pripadalo i dalje Gradu Beogradu, a investitoru 49 odsto, uz ulaganja od 20 miliona evra.

Završićemo privatizaciju, što ranije vlade nisu smele

Mandatar za sastav nove vlade istakao je da zarad bolje tržišne utakmice, ali i racionalnog raspolaganja državnim sredstvima planira da nastavi sa povlačenjem države iz delova privrede koji nisu strateški resurs.

“U prethodne dve godine krenuli smo u reorganizaciju i finansijsko restrukturiranje tri najveća javna infrastrukturna sistema – EPS-a, Srbijagasa i Železnica. U prethodnom mandatu, Vladi Srbije je pripao zadatak da završi proces privatizacije za koji nijedna vlada nije imala hrabrosti tokom prethodnih 15 godina”, naveo je on u ekspozeu u Narodnoj skupštini.

Podsetivši da je tranzicija, prelazak iz kolektivističkog u tržišni vid privrede, započeo pre dvadesetak godina u zemljama “Nove Evrope”, ali i u Srbiji, rekao da je u drugim zemljama završena pre 20 godina, dok u Srbiji ovaj proces još traje.

“Prilikom usvajanja novog Zakona o privatizaciji u avgustu 2014. ukupno 526 preduzeća sa oko 92.000 zaposlenih nalazilo se u ovom postupku. Od navedenih, 161 preduzeće se nalazilo u postupku restrukturiranja, što ih je štitilo od prinudne naplate od strane poverilaca”, ukazao je on.

Vučić je prenoe da je u poslednje dve godine prodato 41 preduzeće, a nad 264 preduzeća su pokrenuti stečajni postupci ili je u procesu otvaranje stečajnih postupaka.

Postupci privatizacije su, prema njegovim rečima, obustavljeni kod 105 preduzeća -firme sa Kosova i Metohije, 7 banja, veterinarske stanice čiji se kapital prenosi na upravu lokalnim samoupravama, vodoprivredna preduzeća koja su podržavljena ili je u toku podržavljenje.

Takođe je počela primena plana reorganizacije (UPPR) kod 32 preduzeća, a za dve godine je objavljen 101 javni poziv za prodaju preduzeća, dok je u periodu od 2011. do 2014. obavljena svega jedna tenderska prodaja i tri aukcijske – „Ineks Zlatna obala“ sa tri imovinske celine, a nije objavljen nijedan dodatni javni poziv.

“Za 17 strateških preduzeća preduzete su sve mere u cilju njihovog daljeg funkcionisanja i nakon isteka ovog roka. Za Galeniku je objavljen javni poziv za izbor strateškog partnera. Kod ostalih, država je pružila svoju aktivnu podršku kroz pregovore sa poveriocima, otpis i konverziju dugovanja i izdvajanje sredstava za sprovođenje socijalnog programa”, objasnio je Vučić.

Podsetio je da je ugovor o prodaji Železare Smederevo kineskoj kompaniji Hestil za 46 miliona evra potpisan ove godine, dodajući da je mnogo važnije od prodajne cene plan investicija Hestila u Železaru.

“Cilj investicija je modernizacija, poboljšanje efikasnosti, proširenje proizvodnog programa i unapređenje ekološkog okruženja. Planirana je investicija u galvanizaciju za potrebe građevinske i automobilske industrije. Hestil planira da omogući profesionalno usavršavanje i obuku, uključujući i slanje u druge zemlje, kao i dodatno usavršavanj”, naveo je Vičoć.

Dodao je da je u cilju reforme javnih preduzeća predviđeno restrukturiranje velikih sistema u sektoru saobraćaja i energetike koji će dovesti do njihovog usmeravanja ka tržišnim principima funkcionisanja – JP EPS, JP Srbijagas i Železnice Srbije a. d.

U okviru aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom Srbija se, prema njemu, obavezala za uvođenje principa “čvrstog budžetskog ograničenja” u poslovanje ovih preduzeća.

Vučić je naveo da je, na predlog resornih ministarstava Vlada usvojila programe korporativnog restrukturiranja ovih velikih sistema u cilju unapređenja njihove organizacione strukture i sistema upravljanja, kao i smanjenja negativnog uticaja na javne finansije i ostatak privrede.

“Kompanija Železnice Srbije a. d. podeljena je u 2015. na četiri železnička preduzeća; potreban broj zaposlenih u železničkim preduzećima identifikovan je u saradnji sa Svetskom bankom i drugim međunarodnim finansijskim institucijama i u toku su pregovori sa sindikatima o socijalnom programu za višak zaposlenih, izvorima sredstava za finansiranje socijalnog programa i periodu u kojem bi ta sredstva mogla da budu na raspolaganju”, objasnio je on.

Vučić je kazao da je usvojen program reorganizacije za JP Elektroprivreda Srbije i Plan finansijske konsolidacije.

U pogledu restrukturiranja JP Srbijagas, usvojene su, kako je preneo, Polazne osnove za restrukturiranje u decembru 2014. i uspostavljena je nova organizaciona struktura koja uključuje postojanje zavisnih privrednih društava za transport, odnosno distribuciju prirodnog gasa, a u toku je priprema sveobuhvatnog plana finansijske konsolidacije, uz konsultacije sa Svetskom bankom, s ciljem definisanja mera koje su potrebne za postizanje dugoročnije finansijske održivosti i konkurentnosti tog preduzeća.

Vučić je ukazao da je Vlada u prethodnom periodu sprovela strogu kontrolu realizacije godišnjih programa poslovanja javnih preduzeća radi analize rezultata, što je dovelo do prevazilaženja velikog broja problema i dalo rezultat da su javna preduzeća prošlu godinu završila s neto dobitkom od 8,31 milijarde dinara, što je posebno značajno imajući u vidu da su samo godinu dana ranije bila u minusu čak 44 milijarde dinara.

To, kako je konstatovao, povećava i iznos uplate dobiti u budžet Republike Srbije.

“Er Srbija pokazuje kako nešto što je nekada bilo dovedeno do bankrota i gotovo spremno za zatvaranje može da se pretvori u ekonomski uspešnu priču, uz pravo partnerstvo i adekvatno liderstvo. Ekonomski uspeh Er Srbije je izvor radnih mesta za naše ljude. Ova kompanija danas zapošljava 2.500 ljudi. „Er Srbija“ je danas kompanija koja beleži konstantan rast broja putnika, kompanija koja je obnovila flotu, koja beleži profit”, rekao je Vučić podsećajući da nakon dve i po decenije nacionalni avio-prevoznik ponovo leti, pet puta nedeljno, ka jednom od najvećih aerodroma na svetu – u Njujorku.

Jedna od strateški važnih kompanija u državi je Telekom, kazao je on dodajući da budućnost kompanije vidi kroz razvoj u saradnji sa strateškim partnerom.

“U pogledu uvođenja korporativnog upravljanja u javnim preduzećima, u februaru 2016, donet je novi Zakon o javnim preduzećima, sa ciljem profesionalizovanja rada i povećanja efikasnosti upravljanja, kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou. Odredbama ovog zakona preciziraju se neophodni uslovi za izbor članova nadzornog odbora i postupak izbora direktora, u cilju njihove dalje profesionalizacije, a radi povećanja personalne i kolektivne odgovornosti”, zaključio je u delu koji se tiče dalje privatizacije državnih preduzeća.

Moguć rebalans, ali zbog boljih, a ne lošijih rezultata

Mandatar za sastav vlade Aleksandar Vučić poručio je danas poslanicima da su izglasali da ove godine deficit budžeta bude 122 milijarde dinara, ali je rezultat višestruko bolji, te je na ovaj dan zabeležen suficit od 19,6 milijardi, što znači bi vlada mogla da ide na rebalans budžeta – ali zbog boljih, a ne lošijih rezultata.

Vučić je, predstavljajući ekspoze, rekao da je za pola godine planirani deficit budžeta bio 78,3 milijarde dinara, a u prvoj polovini je iznosio 18,2 milijarde.

“Sada imamo suficit od 19,6 milijardi”, rekao je on ističući da je takav rezultat posledica trajnih a ne privremenih faktora, pre svega povećanim poreskim prihodima.

Rezultati su, kako je rekao, impresivni, a omogućiće i da se povećaju plate i da se pomogne penzionerima.

U prva tri meseca ove godine realni rast BDP-a je bio 3,4 odsto, što je značajno iznad očekivanja.

Ako se ovako nastavi, Vučić je rekao da je do 2023. godine moguće očekivati da udeo javnog duga u BDP-u padne na nivo Mastrihta od 60 odsto, dok je sada na nivou od 72,5 odsto BDP-a.

Kako je istakao, prvi put je rast BDP-a dva odsto iznad predkriznog nivoa pre 2008. godine, a od te godine do sada “sve vreme smo padali”, rekao je on.

On je podsetio da je 2008. godine referentna kamatna stopa iznosila 17,75 odsto a sada je četiri odsto, dok ej prosečna stopa inflacije te godine iznosila 11,7 odsto.

Vučić je primetio da su nam ranije doznake “držale nos iznad vode”, a a danas nismo u takvoj situaciji.

“Srbiju su ranije urušavali i doveli je do ivice ambisa. Nedostajale su hitne mere i strukturne reforme. Sada se nalazimo se na putanji ubrzanog oporavka”, konstatovao je on.
Javna uprava odgovornija i bolje organizovana

Zaposleni u javnoj upravi moraće da preduzmu odgovornost, a vlada će morati da se fokusira na bolju organizaciju posla i bolju strukturu zaposlenih, poručio je Aleksandar Vučić.

Govoreći o reformi administracije Vučić je u ekspozeu istakao da je u prethodne tri i po godine državna uprava smanjena za više od 13 odsto.

On je dodao da posao države mogu da unaprede samo disciplinovani i motivisani službenici-profesionalci, a da će punom primenom Zakona o upravnom postupku kroz godinu dana posao u državi postati mnogo veća odgovornost.

Kako se navodi u ekspozeu do tada će se pojačati mehanizmi upravljanja ljudskim resursima i kontrole kako bi svako u punoj meri i preuzeo tu odgovornost.

Već pripremamo i mere kojima ćemo unaprediti kvalitet i motivisanost zaposlenih, zadržavati one najkvalitetnije i u koje smo najviše uložili, rekao je Vučić, konstatujući da dobri činovnici, kojih ima mnogo, moraju da postave standarde discipline, profesionalnosti i ljubaznosti u radu za sve.

Shodno povećanju budžetskih sredstava, kako se navodi, povećavaće se i ulaganja u stručno usavršavanje zaposlenih.

Uz podršku evropskih fondova i njihovo znanje i iskustvo, do sredine mandata ove vlade uspostavićemo i Akademiju za javnu upravu, a zatim graditi njen kapacitet da priprema i obučava kadrova za modernu, evropsku Srbiju, rekao je Vučić.

Biće razmotrena i raspodela nadležnosti i odgovornosti između republike i lokala kako bi se dobile fiskalno odgovorne jedinice lokalne samouprave, sposobne da privlače investicije i obezbeđuju svoj društveno-ekonomski razvoj.

Ipak, kako je zaključio Vučić, izmena propisa nije dovoljna, već će čitava vlada morati ozbiljno da zasuče rukave i proizvede promenu koja će doneti nov kvalitet za budućnost.

Cilj da se do 2018. reši 80 odsto starih predmeta

Do 2018. godine trebalo bi da bude rešeno 80 odsto starih sudskih predmeta, poručio je mandatar Aleksandar Vučić i dodao da će vlada u narednom mandatu poboljšati pravosudni sistem.

Vučić je, izlažući program vlade u oblasti pravosuđa, rekao da je mnogo toga učinjeno u prethodnom periodu, ali da je potrebno uraditi još mnogo toga kako bi pravosudni sistem bio sposoban da brzo rešava sporove i da se odlučno i brzo bori sa korupcijom.

To je veoma važno i zbog investicija, istakao je Vučić.

Prema njegovim rečima, do sada je dosta urađeno na polju reformi pravosudnih profesija izvršitelja, javnih beležnika i posrednika u rešavanju sporova, u skladu sa Poglavljem 23.

On je najavio da će se u oblasti pravosuđa u predstojećem periodu preduzimati sistemske mere kako bi se sudovi rasteretili i u što kraćem roku završavali postupke.

Prema njegovim rečcima, najznačajniji zadatak u predstojećem periodu biće koordinacija preko pedeset institucija koje su nadležne za sprovođenje Akcionog plana za Poglavlje 23, kao najsloženijeg i najzahtevnijeg pregovaračkog poglavlja, koje obuhvata reformu pravosuđa, borbu protiv korupcije i zaštitu osnovnih ljudskih prava.

On je naveo da će Ministarstvo pravde će u narednom periodu temeljno razmotriti mogućnost uvođenja jednog apelacionog suda, jedinstvenog za teritoriju cele Republike, umesto do sada četiri apelaciona suda u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu.

Takođe, u budućem periodu će se razmotriti i uvođenje dvostepenosti u materiji upravnih sporova, s obzirom na preveliku opterećenost Upravnog suda, kao i dužinu trajanja postupka u upravnim sporovima.

Vučić je rekao da će u prvoj godini mandata biti usvojeni novi zakoni o veštacima, o suzbijanju nasilja u porodici, o besplatnoj pravnoj pomoći, kao i da će biti uspostavljen održiv sistem besplatne pravne pomoći.

Plan je i da se donese zakon o tumačima i prevodiocima, reformiše pravosudni ispit i usvoji novi zakon o pravosudnom ispitu, kao i novi zakoni o zaštiti podataka o ličnosti, o službenicima u pravosudnim organima.

Do kraja mandata nove vlade gotovi autoputevi

Aleksandar Vučić je izjavio da se u Srbiji nikada više nije gradila saobraćajna infrastruktura i najavio da će do kraja mandata nove vlade biti završena gradnja autoputeva u Srbiji na koridorima 10 i 11, ali i obnovljeno ukupno 1.100 km puteva širom zemlje.

Vučić je kazao da će građani moći da idu autoputem od Horgoša i Šida do bugarske i makedonske granice na Koridoru 10, ali i autoputem od Beograda do Čačka i Požega na Koridoru 11.

“Kada smo u prethodnom mandatu preuzeli infrastrukturne projekte, zatekli smo samo probleme: loše planiranje, projekti, nerešene

imovinskopravne odnose, penale za nepovučene kredite, kašnjenja… Počeli smo predano da rešavamo svaki od ovih problema”, kazao je Vučić dodajući da se više neće trpeti izvođači koji ne mogu da poštuju rokove.

Srbija je u 2015. povećala ulaganja u kapitalne projekte na 2,9 odsto BDP-a, a u narednom periodu planira još više da povećamo tu vrstu potrošnje i još više podstaknemo rast BDP-a.

“U naredne četiri godine ne samo da ćemo završiti projekte koje smo započeli, već ćemo ulagati u izgradnju novih puteva i auto-puteva i unapredićemo stanje naše železničke infrastrukture. U protekle dve godine smo izgradili 84 kilometra auto-puteva, što je više nego u poslednjih 30 godina. U mnogim stvarima kasnimo za evropskim prosekom, ali u gradnji puteva on je veći od evropskog”, naveo je Vučić.

Auto-put između Ljiga i Preljine dužine 40,3 kilometra, na Koridoru 11, biće otvoren za saobraćaj do kraja ove godine.

“U ovoj godini nastavljamo istim tempom. Ubrzaćemo izgradnju Koridora 10, na oba kraka, i ka Makedoniji i ka Bugarskoj. Do kraja godine imaćemo dodatnih 37,6 kilometara auto-puta na Koridoru 10. To obuhvata sledeće deonice na pravcu ka Bugarskoj (E-80): Prosek–Bancarevo, tunel Bancarevo, Čiflik–Stanicenje, paralelni put Bela Palanka – Pirot Zapad i Pirot Istok – Dimitrovgrad. Uključujući već završenu deonicu Grabovnica–Grdelica na Južnom kraku Koridora 10, sveukupno ćemo imati dodatna 84 kilometra novih autoputeva samo u 2016”, naveo je on.

Prema njegovim rečima, do sredine 2018. izgradićemo još 106 kilometara autoputa na Koridoru 10 čime će kompletni pravci ka Makedoniji i Bugarskoj biti pušteni u saobraćaj.

“Zaključili smo ugovor i uskoro počinjemo sa radovima na deonici Surčin – Obrenovac, dugoj 17,6 kilometara. Do kraja 2017. završicemo 50,2 kilometra auto-puta od Obrenovca do Uba i od Lajkovca do Ljiga na Koridoru 11.Takođe, na istom putnom pravcu ćemo naći način da finansiramo izgradnju deonice Preljina–Požega, dužine 31 kilometar”, kaže Vučić.

On je rekao da Srbija planira da izgradi preostalih 20,5 kilometara auto-puta od Ostružničkog mosta do petlje Bubanj potok kompletiramo sektor B obilaznice oko Beograda, ali i da nastavimo sa radovima sve do Vinče i Pančeva, čime će se realizacija ovog dugoočekivanog projekta privesti kraju.

“Završetkom strateške mreže auto-puteva steći ćemo konkurentsku prednost u ovom delu Evrope. To će nam, takođe, omogućiti da pružimo podršku malim i srednjim preduzećima, a vlasnici malih firmi u ruralnim delovima zemlje imaće priliku da svoje proizvode plasiraju širom sveta”, istakao je on.

Planirana je izgradnja autoputa Niš–Merdare (77 kilometara) – projekat koji ce doprineti tome da Srbija postane regionalni lider u saobracajnoj infrastrukturi.

“Cilj nam je da zapocnemo sa izgradnjom prve faze ovog projekta od Niša do Pločnika (40 kilometara) u 2018. godini. Auto-puta Pojate–Preljina (Moravski koridor, dužine 111 kilometara). Završićemo izgradnju mosta preko Drine od Ljubovije do Bratunca. Ovaj projekat, zapocet u oktobru 2015, bice sa svim pristupnim putevima završen do novembra 2017.Takođe, Žeželjev most u Novom Sadu biće otvoren za saobraćaj u prvoj polovini naredne godine”, istakao je Vučić.

On kaže da će u vrednosti od oko 49,2 milijarde dinara (oko 400 miliona evra) biti rehabilitovano 158 kilometara puteva do leta ove godine, a do jeseni započeti radove na dodatnih 67 kilometara, a do 2019. biće obnovljeno ukupno 1.100 kilometara puteva.

“Ove godine krećemo sa izgradnjom pruge Beograd–Budimpešta, radovima na deonici Stara Pazova – Novi Sad, koja ce se finansirati iz ruskog zajma. Prvi put u istoriji, Srbija ce postati deo evropske mreže brzih pruga, sa dvostrukim kolosekom, na kojima ce se dostizati brzina do 200 km/h”, naveo je Vučić.

On sitiče da će biti nastavljena druga faza rekonstrukcije železničke stanice Beograd – Centar (Prokop), a biće sagrađen i integrisani železnički kontrolni centar i prvi intermodalni terminal u Batajnici, krajem 2018.

Mandatar je u espozeo naveo da će do sredine 2017. Vlada nastojati da uvede privatnog partnera na aerodrom Nikola Tesla.

On je dodao da je aerodrom ranije vredeo 50 miliona evra dok bi sada za koncesioni ugovor na 25 godina mogao da bude ponuđen po ceni većoj od 300 miliona evra.

Do 2020. da stignemo Evropu u pristupu Internetu

Mandatar nove vlade izjavio je da je telekomunikacionu infrastrukturu u Srbiji potrebno sistemski urediti obzirom na to da se smatra da ce investicije u sektor elektronskih komunikacija biti jedan od najznacajnijih podsticaja rasta BDP-a, smanjenja stope nezaposlenosti i modernizacije društva.

To je potrebno učiniti kako što se tiče regulatornog okvira, tako i oblasti investicija kako bi Srbija mogla da dostigne zemlje EU u brzinama protoka interneta, rekao je Vučić.

Digitalna agenda za Evropu predviđa da do kraja 2020. godine 100 odsto populacije EU ima širokopojasni pristup, sa brzinama većim od 30 megabita u sekundi odnosno da 50 odsto populacije ima pristup do vrlo brzih širokopojasnih priključaka.

U 2015. godini 78 odsto svih domaćinstava u EU imalo je širokopojasni pristup internetu, a u Srbiji svega 56 odsto domaćinstava.

Do 2020. Srbija treba da dostigne i izjednači se sa nivoom EU prema pristupu širokopojasnom internetu kako je definisano u Digitalnoj agendi za Republiku Srbiju.

U Srbiji postoje izgrađene mreže optičkih sistema koje nisu dovoljno iskorišćene, pa je neophodno obezbediti uslove za njihovo stavljanje u funkciju, rekao je Vučić.

Zakon o širokopojasnom pristupu nalazi se u fazi pripreme, a usvajanje se očekuje u četvrtom kvartalu 2016. godine. U toku je izrada akcionog plana za konsolidaciju komunikacione infrastrukture u vlasništvu javnog sektora.

U 2016. je predvideno povezivanje ustanova obrazovanja i kulture na Akademsku mrežu Republike Srbije, kao i priprema plana za uspostavljanje jedinstvene nacionalne telekomunikacione mreže (JNTM).

Izgradnja pristupnih širokopojasnih mreža u opštinama širom zemlje zapocece u poslednjem kvartalu 2016. i trajaće dve godine.

Što se tiče turizma, Vučić je istakao da smo u poslednjih nekoliko godina već mnogo toga uradili na promovisanju Srbije kao turističke destinacije i postigli odlične rezultate, a da postoje potencijali za otvaranje novih radnih mesta u toj oblasti.

“Turizam je upravo još jedna mogućnost za otvaranje novih radnih mesta koja danas u Srbiji nije dovoljno iskorišćena. Srbija ima divnu klimu, prirodne lepote, bogatu istoriju i značajan turistički potencijal, koji je moguće značajnije iskoristiti, i ja ću biti prvi koji će vam reći da turizam nismo u potpunosti plasirali na najbolji mogući način i zato treba da gledamo u budućnost i vidimo kako možemo da pretvorimo ovaj sektor u nešto što stvara još više posla za našu zemlju”, istakao je mandatar.

U tom smislu dodao je da je želja vlade da tokom svake naredne godine njenog mandata imamo godišnji rast broja stranih posetilaca od više od 10 odsto”,

Podsetio je da danas u ovom sektoru radi 32.000 ljudi, a indirektno generiše još 48.000 radnih mesta za građane.

Od 2012. godine do danas broj dolazaka stranih turista povećan je za 40 odsto, a u prvih šest meseci ove godine bilo je 1,3 miliona turista koji su došli u Srbiju

što je porast od 12,7 odsto u odnosu na isti period 2015. godine.

Od početka godine za vaučere za odmor u nekom od turističkih mesta u Srbiji prijavilo se oko 38.000 građana, a u 2015. ih je koristilo nešto više od 14.000, rekao je .

“Takođe u u 2015. godini smo ostvarili rekordan devizni priliv od turizma, koji je iznosio 945 miliona evra, a u odnosu na prethodnu godinu, zabeležen je rast od 9,5 odsto”, naveo je mandatar.

Kako je istakao Vučić, važno je da bolje definišemo prioritete i posebno izdvoijimo oblasti u kojima možemo privući turiste.

On je kazao da su najmanje do sada iskorišćeni potencijali Dunava, a da će se uložiti još novca u Goubac, veliko Gradište ali i druge opštine kako bi privukli turiste posebno iz Austrije, Češske, Slovačke.

Takođe, potrebno je ojačati planinske i banjske potencijale u zemlji, naveo je.

Vučić je naveo da u sektoru IT-a postoje veliki potencijali i mogućosti za nova radna mesta.

U sklopu sektora malih i srednjih preduzeća, tehnologija i IT industrija u Srbiji rastu velikom brzinom, podvukao je.

“Trenutno postoji preko 2.200 IT kompanija u Srbiji, koje zapošljavaju više od 19.000 ljudi, a taj broj raste skoro 10 odsto na godišnjem nivou. Možda deluje da je 19.000 radnih mesta malo, ove firme doprinose s preko 43 milijarde dinara (350 miliona evra) godišnje, kada je reč o prihodima koje Srbija ostvaruje od izvoza”, rekao je Vučić.

Vrednost izvoza u ovoj oblasti ima dinamičan rastući trend, što može da bude glavni potencijal za zapošljavanje naših mladih ljudi u toj perspektivnoj industriji.

U protekle dve godine, preko 6.500 mladih prošlo je obuku kroz specijalizovane programe u IT i drugim sektorima.

Ovi programi su mlade ljude obučili veštinama koje su im potrebne ne samo da bi popunili prazninu na tržištu rada već i da bi dobili dobro plaćen posao u svojoj lokalnoj zajednici, istakao je Vučić.

On je kao primer naveo Zoranu Lazarević koja je diplomirala na fakultetu u Nišu, i nije mogla da nađe posao kao nastavnik muzike.

Na šestomesečnom programu obuke iz informacionih i komunikacionih tehnologija Zorana i nekoliko desetina drugih studenata u Nišu i Novom Sadu, stekli su napredne IT veštine.

“Zorana je naporno radila i uspela da završi program kao jedan od najboljih učesnika. Ubrzo je dobila dobro plaćen posao u lokalnoj IT kompaniji, i potom osvojila nagradu od 30.000 dolara za najbolju „start-ap“ ideju na takmičenju u inostranstvu. Sada planira da pokrene svoj IT biznis”, rekao je on.

Vučić je dodao da je plan da se u narednim godinama informatika uvede kao gradivo za osnovne škole, kao što se to radi u zemljama EU i u svim skandinavskim zemljama, poručio je Vučić.

“Da bismo obezbedili efikasnu reformu nastavnog plana, usko ćemo sarađivati s Nacionalnim savetom za obrazovanje i postarati se da nastavni plan u srpskim školama utre put ka dobro plaćenim radnim mestima za mlade u IT sektoru”, naveo je mandatar.

Mediji-bolje manjak odgovornosti, nego manjak sloboda

Aleksandar Vučić poručio je da se pitanje slobode medija u demokratiji uopšte ne postavlja, već podrazumeva, ali da to znači i odgovornost medija, koja često izostaje.

“Voleo bih da odgovornost ide uporedo sa slobodom izražavanja i medijskim slobodama, ali ukoliko morate da birate manje zlo, bolje da postoji manjak odgovornosti, nego manjak slobode”, rekao je Vučić u parlamentu.

On je naveo da su mediji u Srbiji, uprkos svim pričama o cenzuri i autocenzuri, oslobođeni svake vrste pritisaka, a neretko, kaže, i svake vrste odgovornosti.

“Mi ćemo se ponašati kao do sada, ni na koji način nećemo vršiti pritisak, uprkos činjenici da sam i lično preživeo najveći broj kleveti, laži, uvreda, a nikada nisam podigao nijednu tužbu protiv medija”, rekao je Vučić.

Mandatar je rekao da će javni servis ubuduće morati da odgovara za novac koji je troši, primetivši da za situaciju u tim medijima nisu odgovorne samo aktuelne strukture, već prethodnici.

Rekao je i da će buduća vlada nastaviti da sprovodi zahteve iz medijske strategije, a država će se kompletno povući iz medija.

Vučić je rekao da će javni servisi morati da se reformišu, drugačije da se organizuju, te da će morati da se preispita na šta troše novac.

“Moraće da se ponašaju neuporedivo odgovornije. Kao što oni mene prozivaju da opravdam za šta vlada i ministarstvo troše pare, tako će i oni morati da objasne na šta troše novac naroda, koliko na gluposti, a koliko na pametne stvari. Ne možete da imate 1.000-1.500 više zaposlenih nego što je potrebno”, rekao je Vučić.

Prioritet u zdravstvu kvalitetnija usluga i prevencija

Mandatar za sastav nove vlade kaže da će se u narednom periodu raditi na poboljšanju zdravstvene zaštite, a da će akcenat biti na boljoj dostupnosti, kvalitetnijoj usluzi i boljoj prevenciji.

On je, u ekspozeu pred poslanicima u parlamentu, rekao da je trenutno potrošnja za zdravstvenu zaštitu visoka, skoro 10 odsto svog BDP-a, što odgovara cifri od 430,35 milijardi dinara (3,5 milijarde evra) svake godine.

“U narednom periodu, kako bismo učinili da naš sistem zdravstvene zaštite bude bolji, nameravamo da se usredsredimo na: dostupnost i kapacitete zdravstvene zaštite, efikasniju i kvalitetniju uslugu i bolji sistem prevencije”, rekao je Vučić.

Osim toga, Vlada Srbije fokusirana je da u narednom periodu obezbedi novu i savremenu dijagnostičku opremu, kao što su skeneri, magnetne rezonance i aparati za ultrazvuk za sve zdravstvene ustanove u Srbiji, naveo je mandatar.

U narednom periodu, kako navodi, radiće se na unapređenje kvaliteta i baze informacija o zdravstvenoj zaštiti, što će pomoći donošenju bolje odluke o tome kako da se upravlja troškovima zdravstvene zaštite.

Među prioritetima zdravstvenog sistema Srbije u narednom periodu svakako će biti kontinuirano sprovođenje skrining programa i poboljšanje preventive na svim nivoima.

“Osim što pružaju mnogo veće šanse za izlečenje, pravovremeni skrining programi i preventiva omogućavaju uštedu za zdravstveni sistem na ime skupocenih troškova lečenja primarnog oboljenja i njegovih posledica”, rekao je Vučić.

On je podsetio da su zudravstvo u Srbiji pratile brojne reforme, nerealizovani projekti, neiskorišćeni krediti i donacije, što je sve zajedno doprinelo da do 2014. godine srpsko zdravstvo bude smatrano najgorim u Evropi, s najlošijim ocenama kvaliteta.

“Izazov je bio u proteklom periodu zaustaviti propadanje zdravstva u Srbiji. Ne samo da smo to postigli već smo stvorili bazu za razvoj i napredak uslova lečenja kod nas, stvorili smo uslove da naše zdravstvo bude brže, efikasnije i kvalitetnije”, naglasio je Vučić.

Podseća da nakon dobijene saglasnosti Evropske investicione banke na tendersku dokumentaciju za prvu fazu izgradnje Kliničkog centra Srbije, objavljen je tender i izvođač započinje radove ovog leta – posle deset godina nakon odobravanja kredita.

Procenjena investiciona vrednost radova je 96,1 miliona evra, obuhvata rekonstrukciju i izgradnju 86.000 metara kvadratnih, a rok izvršenja radova je 31 mesec.

“Transparentnim i kvalitetno sproveđenim postupkom javne nabavke dobijena je povoljnija ponuda od procenjene vrednosti za oko 20 miliona evra, odnosno izabrana je ponuda koja iznosi 75,46 miliona evra”, rekao je Vučić.

On je dodao da je nova vlada spremna i sposobna da građanima Srbije u predviđenom roku obezbedi realizaciju ovog projekta, baš kao što je uspela da obezbedi završetak radova na novom Kliničkom centru u Nišu do kraja ove godine.

Srbija je, nastavlja on, nabavila gama-nož, koji se smatra “zlatnim standardom” u neurohirurgiji, počeo je sa radom 2. novembra prošle godine, a do 16. maja ove godine obavljeno je više od 368 operacija.

Za sedam godina, od 2008. do 2015, za lečenje 801 pacijenta iz Srbije na klinikama u Turskoj, RFZO je izdvojio 4.699.000 evra, koliko je otprilike i koštala nabavka gama-noža.

“Osim što se pruža najviši nivo lečenja našim građanima, postali smo regionalni centar za ovu vrstu intervencije”, zaključio je mandatar.

Aleksandar Vučić poručio je danas da neće dozvoliti da se Srbija vraća nazad i da stane.

“Daćemo sve od sebe da to učinimo”, rekao je Vučić na početku izlaganja ekspozea o novoj vladi.

Deo opozicije je, pre nego što je Vučić počeo izlaganje, napustio salu Skupštine Srbije.

Vučić je rekao da danas nije u parlamentu samo zbog fomiranja nove vlade.

“Već i da svi zajedno postavljamo lestvicu i odgovaramo na pitanje koliko možemo da postignemo, testiramo naše mogućnosti i limite, proveramo da li smo kao zemlja mali ili mozemo da budemo veliki, da li ćemo uspeti da se popnemo ili klizimio i da li ćemo moći da pomerimo granice našeg rada, obrazovanja, naše sujete i pomirenosti sa tim koliko i šta možemo”, rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je vlada izabrana ne zbog sebičnih interesa, već da bude odgovorna za pomeranje granica i podizanje lestivce.

“Nemam nameru da se bavim ovim poslom kad ne budem mogao da uradim više, da osvojiom više za našu zemlju, za taj posao smo se odlučili ne zbog slave već zbog odgovornosti”, rekao je Vučić.

Vučić je podsetio na obavezu prema Srbiji i njenim građanima da budu bolji kako bi, kako je rekao, ova država bila bolja i kako bi ljudi bolje živeli.

Prema njegovim rečima ljudima su dosadile bajke i mitovi, i zato su pristali na teške mere i štednju.

“Bolji život je bolji uz užasno veći napor svih nas”, rekao je Vučić.

Srbija je počela da radi jer je otkrila jasan cilj, poželela je na vrh, ne onaj ratnički, već onaj na koji se stiže znanjem, radom i trudom, rekao je Vucić.

To je vrh znanja, napretka i marljivosti, na koji se stiže samo ako pobediš sebe, rekao je Vučić i dodao da posle mnogo vremena postoji rezultat kojim možemo da se pohvalimo.

“Nema više kretanja unazad, nema silaženja niti padanja”, poručio je Vučić.

Kako je rekao nova vlada hoće da zastavu Srbije na vrhu ostvari i da će dati sve od sebe da to učini.

“Jednostavno nemamo više gde, nego samo na bolje i napred”, rekao je Vučić.

Danas Srbija nije ista kao pre dve godine, rekao je Vučić, primetivši da je zemlja tada bila u recesiji, da se javni dug oteo kontroli, da je postojala bojazan da ne mogu da se ispune obaveze prema penzionerima i radnicima.

Vučić je na početku govora zahvalio Alfredu Guzenbaueru, bivšem rumunskom premijeru Viktoru Ponti i italijanskom političaru Franku Fratiniju, koji prisustvuju sednici.

Sednicu sa galerije prate i gosti, predsednici Ustavnog i Vrhovnog kasacionog suda, predstavnici verskih zajednica, guverner Narodne banke Srbije, nacelnik Generalštaba VS, predstavnici vlade i Skupštine Vojvodine, grada Beograda, diplomatskog kora i drugi.

Izvor:Tanjug
Previous Evro blago ojačao prema dolaru, funta ispod 1,3 USD
Next Dinar u fazi mirovanja, u sredu 123,29 dinara za evro

You might also like

Najteža nedelja za evro u ovoj godini

Evro je zabeležio najgoru nedelju u ovoj godini zbog zabrinutosti investitora da bi pobeda Donalda Trampa na predsedničkim izborima u SAD mogla podstaknuti populističke pokrete u Evropi.

Društvo 0 Comments

AP: Iako formalno stremi ka članstvu u EU, Srbija “klizi” ka Rusiji

Agencija Associated Press prenosi danas da će Rusija snabdeti Srbiju lovačkim avionima, tenkovima i borbenim vozilima, uz napomenu da je većina suseda Srbije u članstvu NATO-a.

Tema dana 0 Comments

Vršački vinogradi prodati Swisslion Takovu za 4,6 miliona evra

Preduzeće Vršački vinogradi prodato je po ceni od 575 miliona dinara (4,6 miliona evra) koncernu Swisslion Takovo, u vlasništvu biznismena Rodoljuba Draškovića.

1 Comment

Leave a Reply