REBEC 2016: Naša priča koja je privukla svet

REBEC 2016: Naša priča koja je privukla svet

U Beogradu se od 20-22. juna, deveti put po redu, održava jedan atipičan i posve reprezentativan događaj u oblasti nekretnina, napravljen po ugledu na svetske događaje ovog tipa.

 

 

background-rebecVodeći ljudi svetskih kompanija odvojiće svoje vreme da bi od 20. juna posetili Beograd i prisustvovali konferenciji Rebec. Aleksandar Opsenica, direktor REBEC-a tim povodom govori za Gde Investirati. Ovo je priča o tome kako kvalitet, pre ili kasnije biva prepoznat.

Gde Investirati: U kakvim je uslovima nastao REBEC i kako je izgledao taj put od osnivanja do danas?

Pokrenut je juna 2008. godine sa  idejom da se razvoj tržišta nekretnina u Srbiji istakne i približi potencijalnim investitorima. Pričamo o vremenu kada je brzina ulaganja i kvalitet finansijske podrške u ovu industriju bio mnogo veći i brži nego danas. Pričamo o vremenu kada su banke bukvalno jurile za projektima da plasiraju novac. Pričamo o vremenu kada je Srbija imala suficit i kada se redovno pojavljivala na svim relevantnim događajima ove industrije u Kanu, Minhenu, Beču i Milanu. U Srbiji je tada bilo više sličnih specijalizovanih događaja, uglavnom lokalnog karaktera, bez ideje da se razvijaju na regionalnom planu, makar na teritorijama EX YU tržišta.

Foto:i.ytimg.com

Foto: Aleksandar Opsenica

Danas je pak opšte mišljenje da para ima, ali nema projekata, makar ne u onom broju kao 2008. godine. Uslovi kreditiranja su oštriji i banke su opreznije u odlučivanju gde će plasirati novac. Potrebe i dalje rastu, ali potražnja ne raste, bar ne kako bi očekivali. Odnosno postoji potražnja, ali za tačno određenim proizvodima u raznim kategorijama nekretnina. Srbija se neredovno i sporadično pojavljuje na događajima samo u Kanu i Minhenu, jer su oni u Beči i Milanu u međuvremenu prestali da postoje. U regionu se nije isprofilisao nijedan regionalan događaj. Od domaćih je u vizuri specijalizovanog tržišta, ostao  samo jedan i to REBEC.

 

Gde Investirati: Šta je REBEC?

REBEC je akronim od Real Estate Belgrade Exhibition & Conference. To je specijalizovani događaj koji u svom izvornom konceptu neguje konferencijski i sajamski deo. Po ugledu na slične događaje iz Evrope, jedan od osnovnih ciljeva REBEC-a je postizanje i negovanje edukativnog karaktera koji se nudi tržištu, gde se upoređuju različita mišljenja relevantnih inostranih i domaćih profesionalaca.

Izuzetan napor se kocentriše na identifikaciju kvalitetnih govornika sa domaćeg terena i njihovo uparivanje sa inostranim govornicima na panelima. Neguje se engleski jezik kao zvaničan jezik konferencije, jer je to jedan od preduslova kvalitetnije posete i ravnopravnije diskusije domaćih i stranih govornika.

Foto:www.rebec.rs

Foto:Rebec

Predstavljanje aktuelnog stanja razvoja domaćeg tržišta investicija u nekretnine je drugi cilj i neću biti pretenciozan ako kažem da je REBEC izborio status pripremnog događaja za domaće izlagače na međunarodnim, svetski priznatim događajima koje sam već naveo. Uspostavljaju se norme spremanja domaćih profesionalaca za komunikaciju sa inostranim kolegama. Ta poslovna kultura je veoma važna i vredna. Ona redovno dolazi do izražaja tokom procesa pregovora sa međunarodnim stručnjacima. Cilj je da  shvatimo da postoji potreba modifikacije nastupa na događajima ovog tipa, radi poboljšanja kvaliteta i privlačnosti naših proizvoda, a posebno van granice Srbije, kada mi iz Srbije gostujemo na evropskim važnim događajima u Kanu i Minhenu.

REBEC se temeljno i postepeno razvijao. U proteklih osam godina gradio je svoju prvo domaću/lokalnu, a od 2012. i regionalnu poziciju. Nadživeo je događaje u Beču i Milanu, a u regionu je mlađi samo od sličnog događaja u Zagrebu. REBEC je danas u Srbiji jedini relevantan događaj, na kojem prvenstveno strani, a onda i domaći profesionalci, iz prve ruke i direktno sa trišta, mogu steći utisak i potvrditi očekivanja poslovnog okruženja.

Gde Investirati: Kakav je izbor tema na REBEC-u?

Foto:www. rebec.rs

Foto:www. rebec.rs

Godinama su plasirane aktuelne i goruće teme, ali su takođe negovane i podržavane one koje možda nisu tog momenta bile privlačne, ali su u kontestu dugoročnosti gradile bolju programsku poziciju i propoznatljivost ovog događaja, zaokruživale ga i činile sveobuhvatnim.

Primera radi, REBEC se od 2010-2013. uopšte nije bavio u to vreme “aktuelnom” temom razvoja stanogradnje, zbog toga što se većina analiza pojednostavljivala, svodila na diskusiju o visini prodajnih cena i nije davala adekvatna objašenja i odgovore na procese sa tržišta u tom domenu. Poslednje dve godine je ponovo uvrštena, jer REBEC sada prepoznaje da se na ovu temu može sistemski prodiskutovati o tendencijama na tržištu, a takođe i da se ona profiliše. Postaje prvorazredna i zaista aktuelna.

“Kriza u stanogradnji zapravo nije ni postojala”

Diskusije konačno podkrepljene statistikom dale su objašnjenja, koja su potvrdila da kriza u stanogradnji zapravo nije ni postojala. Ono što je postojalo, to je bila neujednačna i neadekvatna ponuda na žednom tržištu, tj. imali smo krizu kvaliteta proizvoda u vremenu ekonomske krize. Tačno je da nije bila prevelika tražnja, ali je svaki kvalitetan i prihatljiv proizvod pronašao svog kupca. Govori se da ima puno neprodatih stanova, pogotovo od 2010/11, ali se ne komentariše zbog čega taj “višak” nije pronašao kupca.

Foto:www.rebec.rs

Foto:www.rebec.rs

Najverovatnije tumačenje je to, da je tržištu plasirano previše proizvoda koji u startu nisu zadovoljavali očekivanja i kao takvi će teško naći svog kupca, posebno što su se u međuvremenu developeri konačno posvetili detaljima, a ne samo tome da se na tržište izbaci “broj kvadrata”. Kvadrati evidentno nedostaju, ali ne bilo koji i bilo kakvi kvadrati!

 

Foto:www.psiusa.com

Foto:www.psiusa.com

Recimo, možemo se pohvaliti da je na REBEC-u 2013. dosta hrabro zaključeno da nedostaje dovoljan broj savremenog i kvalitetnog kancelarijskog prostora i da će ukupne potrebe veoma brzo porasti, iako je popunjenost već postojećih prostora u to doba bila na najnižem nivou  od 26,2% od ukupne količine na tržištu. Posle samo 6 meseci, popounjenost je naglo porasla, što je samo u Beogradu pokrenulo izgradnju nekoliko novih poslovnih palata.

Što se tiče maloprodaje, razvoj retail parkova u Srbiji je redovna tema od 2013, a ove godine, smo prepoznali novu potrebu i prvi put u svojoj programskoj istoriji se na REBEC-u plasiraju tri tematski vezana panela, na kojma će se osim retail parkova, komenatrisati i razvoj šoping molova, kao i strategija ulaska novih retailera u Srbiju. To je posebno ineteresantno imajući u vidu prošlogodišnju realizaciju dve velike transakcije u retail sectoru u Srbiji, koje su realizovane od strane dva investicona fonda iz Južne Afrike.

 

Gde Investirati: Uvidom u spisak govornika, pored velikog broja učesnika, uočili smo i neka nova, veoma zanimljiva imena. Osim što je REBEC prepoznat izvan granica Srbije, možemo li konstatovati da raste interesovanje za srpsko tržište?

 

Foto:www.assets.media-marketing.com

Foto:Erste Group

Pored već, može se reći tradicionalnih govornika, ove godine želim posebno da istaknem potvrdu dolaska vrhunskih profesionalaca iz Austrije kao što su gdin Richard Wilkinson, prvi čovek komercijalnog sektora u Erste Grupaciji, gdin Dietmar Reindl prvi čovek poslovnih operacija u IMMOFINANZ grupi kao i njegovog kolege Nicolas Fernandez de Retana koji je šef retial grupe Evrope u istoj investicionoj kući. Beograd će tokom REBEC-a posetiti Manfred Wiltschnigg, vodeći partner u GalCap Europe, Kirkor Ajderhanyan, predsednik svetske FIABCI asocijacije i Victor Stefanescu vodeći director Bouyugues Construction SEE.

Foto:image/png;base6

Foto:Immofinanz

Da, spisak je podugačak, biće preko 100 govornika, što dodatno potvrđuje njihovo rastuće interesovanje za tržište investicija u nekretnine Srbije i određene rastuće poslovne interese u Srbiji, koji su očigledno bolji u odnosu na okruženje. Ove godine govornici pogotovo iz inostranstva se nekako brže odlučuju da dođu na REBEC.

Treba imati u vidu da ta odluka za sobom povlači određene promene u tekućim kalendarima tih poslovnh ljudi. Oni treba da doputuju u Beograd na makar dva dana, a taj “vremenski trošak” ima i svoju finansijsku ravan. Ako poređamo zvanična imena kompanija, čiji ključno pozicionirani predstavnici ovoga puta dolaze u Beograd, a pretpostavljamo da je to poslovan svet čiji je raspored mesecima unapred bukiran, onda treba odgovoriti šta ih sve privlači ovde, da tokom REBEC-a to i realizuju.

S obzirom da se ove godine REBEC drugu godinu za redom organizuje i održava u hotelu Metropol Palace, možemo se pohvaliti da smo prvu projekciju broja potrebnih soba kao organizatori popunili već polovinom maja, pa je i to jedan od pokazatelja rastućeg interesovanja poslovnih poseta Beogradu.

 

Gde Investirati: Kako gledate na razvoj JPP u Srbiji, kolika je važnost ove teme?

JPP je vrhunski važna tema za razvoj, posebno infrastrukutre na teritorija opština Republike Srbije. Postojeći institucionalni okviri nisu potpuno uređeni, imovina je uvek ključni faktor na kome se spotiče razvojni proces JPP-a u Srbiji. Evidentno je povećanje interesovanja lokalnih samouprava da privuku strateške privatne partnere na svoje teritorije, na kojima bi se rešili problem daljeg razvoja javnih deponija, parking servisa, daljinskog grejanja, vrtića, školskih i zdravstvenih ustanova.

Foto:www.bm.img.com.ua

Foto:EBRD

Redovan problem je taj, što u budžetima opština u najvećem broju slučajeva, nisu opredeljena sredstva za finansiranje studije izvodljivosti. Kada se u tom malom broju slučajeva nekako i opredele sredstva, a pitanje je po kom kriteriju se ona definišu, ide se na javnu nabavku gde je redovan ključ/kriterijum najniža cena. Kada treba da dođete u posed veoma kvalitetnog dokumenta, koji definiše i brani, ali i potpomaže neki proces ravoja, onda ne bi trebalo da ključ bude najniža cena, već najviše mogućeg kvaliteta po najnižoj ceni. Naravno da ova dva kriterijuma moraju da budu uravotežena, ali redovno nisu.

Foto:www.mfbbva.org

Foto:IFC

Zbog toga će ove godine na JPP REBEC danu, koji se programski nudi četvrtu godinu zaredom, biti upriličeno prisustvo predstavnika EBRD-a i IFC-a. Čini nam se da će biti ključno iznalaženje rešenja najčešćih problema i prepreka finansijske prirode, da bi se ubrzao razvoj JPP  u Srbiji. Mogućnosti postoje, interesovanje raste, a ono što definitivno nedostaje to je kvalitetan i jasan okvir, podsticaj saradnje svih nivoa vlasti u Srbiji, njihovo “uigravanje” i kvalitetno dopunjavanje.      

Ovogodišnji programski okvir JPP REBEC dana ima svoj sadržaj koji se svake godine dopunjuje i razvija. Nećemo biti pretenciozni ako navedemo da su ovogodišnji govornici predstavnici VANCI Concession-a, Faegre, Bake & Daniel i Allen & Overy advokatakih kancelarija iz Londona, Abacus & Partners iz Španije, što uz predstavnike najvažnijih institucionalnih finansijskih institucija u Srbiji predstavlja nezaobilaznu i najprivlačniju kolekciju govornika koje Srbija na ovu temu iz inostranstva može privući i okupiti. Evidentno je povećano interesovanje predstavnika opština  iz Srbije i skoro svi potrebni kriterijumi su zadovoljeni da se ponovo postigne kvalitet ovog dela ovogodišnjeg REBEC programa.

 

Gde Investirati: U kojim još segmentima vezanim za nekretnine leži potencijal u Srbiji?

www.rebec.rs

www.rebec.rs

Teško se sada može kvantifikovati redosled veličina potencijala i priroda projekata koji privlače inostrane investicione partnere. Ne želeći da nekom nepotrebno smanjimo važnost u redosledu nabrajanja, hoteli i ugostiteljsvo, maloprodaja, pored ranije navedenih kancelarija i stanogradnje, čine prvi rang potencijala. Ove godine prvi put organizujemo “Hotelsko popodne”, sa tri vezana panela na kojima će ključne teme biti razvoj rizorta, strategije pregovaranja za postizanje najboljih uslova prilikom potpisivanja ugovora o upravljanju hotelima i nezaobilazan panel je onaj na kome će se ponuditi presek stanja razvoja ove industrije u regionu. U ovu grupu tema spade i razvoj banja i odmarališta, čiji potencijal ni približno nije iscrpljen, a evidentni napori Vlade Republike Srbije na vaučerima koji se koriste po banjama i jezerima pokazuje saglasnost podrške ovog vida potencijala u nekretnine.

Sa druge strane, kada okupite ekipu predstanika ispred Hyatt-a, Hilton-a, Accor-a, Steingenberger-a i FTMG Development-a, a od domaćih u toj kategoriji, ako se tako može reći, Crown Plaza-e, Falkensteiner-a, Mona hotela i MK Mountain Resorta, onda je to dodatna potvrda rastućeg interesovanja za ovaj segment tržišta. U drugom redu, ali ne drugorazredno važni, ako vam se pojave predstavnici AECOM-a, NCH-a, Horwath HTL-a, STR Gobal-a i Resources for Leisure Asset-a, ne treba dalje gubiti vreme i objašnjavati.

Postavlja se samo pitanje da li se na domaćem tržištu pretpostavljaju i prepoznaju vrednosti pojavljivanja predstavnika navedenih komapnija.

Foto:www.hiltonhotels.com

Foto:www.hiltonhotels.com

Želim takođe da istaknem pomenuto “Maloprodajno popodne” i premijerno održavanje “SCENTIA prepodne”. Ranijih godina pokušavali smo da grupišemo teme sa više tematski povezanih panela. Evo, tek posle devet godina nam je to pošlo za rukom. Ovogodišnja premijera “SCENTIA Prepodneva” grupisala je teme vezane za Energetsku Efikasnost, uzanse o razvoju Zelene Gradnje, a šlag na programski deo “ove torte” treba da bude vezan za modele Sertifikacije objekata. Ova tema je u poslednjih godinu, dve sve prisutnija na tržištu. Danas nije upitno da li će se novi objekti, tokom projektovanja i izvođenja, razvijati u skladu s pravilima za postizanje nekog sertifikata. Postavlja se pitanje kako relativno mlade (po vremenu trajanja eksploatacije, recimo od 3- 7 godina unazad) objekte pripremiti i uz potrebne i očekivane modfikacije, spremiti za sertifikaciju.

Ovde želim da istaknem i neke teme koje nemaju direktne veze sa pojektima i njihovim potencijalima, ali su u direktnoj vezi sa pobjašnjem efikasnosti njihovog razvoja. Tu prvenstveno mislim na teme vezane za procenitelje, razvoj NPL-ova, saradnju domaćih specijalizovanih udruženja sa slično koncipiranim u Evropi i okruženju, a čija pravila domaći profesionalci treba da razmotre i da ta pozitivna iskustva primene, naravno prilagođena pravilima na domaćem tržištu.

 

Gde Investirati:  Okupili ste i stekli poverenje velikog broja vodećih,  što stranih, što domaćih projektanata, developera, predstavnika banaka, advokatskih kancelarija i konsultanta. Šta je bilo potrebno da REBEC opstane i raste svih ovih godina?

 

Foto: www.rebec.rs

Foto: www.rebec.rs

Samo vizija i upornost! Vizija je potrebna, ali ne bilo koja i ne bilo kakva. Zato je REBEC dve godine pre odluke da se premijerno organizuje upoznavao i istraživao događaje u Kanu/MIPIM & MAPIC, Minhenu/ Expo Real, Beču/Real Vienna i Milanu/ EIRE. Naravno to su događaji u Francuskoj, Nemačkoj, Austriji i Italiji respektivno i teško da Srbija može tu da se takmiči po bilo kojoj osnovi. Ali je koncept ovih događaja manje-više isti. Imate izlagački deo, u Kanu od 20-25.000m2, u Minhenu gde je prošle godine oboren rekord sa preko 40.000m2 i pratećeg konferencijskog prostora. Zamislite ove i ovakve specijalizovane događaje gde se “pričaju i predstavljaju investicione priče” i sada to treba da preselite i ukorenite tj. utemeljite u Srbiji.

Onda shvatite da Vam je potrebna neka i ne bilo kakva podrška, koja na ovim događajima u Evropi evidentno postoji. I ako čekate tu podršku, nećete nikada dočekati. Onda se nekako ohrabrite i donesete odluku da krenete sami i uporno, pri tome vodeći računa da što manje grešite, jer je u procesu rada nemoguće je ne napraviti grešku.

U međuvremenu i dalje posećujete događaje, upoznajete nove ljude, negujete poslovnu komunikaciju sa njima, produbljujete partnerstvo i prijateljstvo, vi idete kod njih, oni dolaze kod vas… i u kontinualnom nizu godina, morate doći do uspeha. Da li je uspeh deveti put ili nije, to drugi treba da kažu, ne samo organizatori.

 

 

Izvor: Gdeinvestirati
Previous Raspisan konkurs za dodelu stipendija za praksu ili istraživački boravak u Nemačkoj
Next Dinar bez promene prema evru, znatno slabiji u odnosu na dolar

You might also like

Makroekonomija 0 Comments

Akcize pune budžet: 160 milijardi dinara više nego 2011. godine

Samo zahvaljujući akcizama, najviše na gorivo i duvan, u državni budžet će se ove godine sliti više od 271 milijarde dinara, za 17 milijardi više nego prošle godine, a čak

Nekretnine 2 Comments

Kupci sve više zainteresovani za pametne zgrade

Tržište nekretnina u Srbiji se polako oporavlja.

Društvo 1Comments

U selima širom Srbije oko 50.000 napuštenih kuća

U Srbiji ima oko 4.600 sela, a u njima oko 50.000 napuštenih kuća, dok u oko 145.000 kuća trenutno niko ne živi.

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply