Problematični krediti: Uskoro zakon koji će omogućiti bankama  da dugove građana prodaju agencijama

Problematični krediti: Uskoro zakon koji će omogućiti bankama da dugove građana prodaju agencijama

Sve su glasnije najave da će zakon u drugoj polovini godine omogućiti bankama da potraživanja od građana prodaju agencijama specijalizovanim za njihov otkup i naplatu, pišu Novosti.

Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga bankama je dozvoljeno da prodaju samo problematične kredite preduzeća, ali ne i građana. Međutim, ovo će se vrlo ubrzo promeniti budući da se Srbija obavezala, sporazumom koji smo potpisali sa Međunarodnim monetarnim fondom, na rešavanje situacije sa problematičnim kreditima, čiji je iznos odavno premašio petinu svih odobrenih. Strategija na nivou države je doneta, akcioni plan takođe, a u celu priču su uključene i međunarodne finansijske institucije.

Pitanje prodaje loših kredita građana praktično je pitanje dana.

U Narodnoj banci Srbije ističu da će ova oblast uskoro biti regulisana novim zakonom o nedepozitnim kreditnim institucijama.

“Vodeći računa o rizicima kojima su građani kao korisnici kredita izloženi, a posebno ne dovodeći u pitanje uspostavljeni nivo zaštite korisnika finansijskih usluga, NBS razmatra model nedepozitnih kreditnih institucija kojima bi, pored banaka, bilo dozvoljeno da otkupljuju ovu vrstu kredita – ističu u NBS. – NBS će regulisati rad nedepozitnih kreditnih institucija, one će biti obveznici primene propisa o zaštiti korisnika finansijskih usluga i njihovo poslovanje će takođe biti pod nadzorom NBS.

U okviru NBS formirana je radna grupa čiji je zadatak izrada propisa kojim bi se omogućilo poslovanje tih institucija u Srbiji. Jer, prema Zakonu o bankama niko, osim banaka, trenutno ne može da se bavi poslovima kreditiranja, osim ako za to nije ovlašćen zakonom. Tek kada se uspostavi zakonski okvir za funkcionisanje nedepozitnih kreditnih institucija, postoji mogućnost izmene Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

“Imajući u vidu složenost i osetljivost pitanja ustupanja potraživanja od fizičkih lica, NBS oprezno pristupa tim aktivnostima” – ističu u NBS, i uveravaju građane da nema razloga za strah da će im biti uskraćena ili umanjena bilo koja prava. Jer, Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga garantuje da dužnik ne može ničim biti doveden u nepovoljniji položaj od onog u kome bi bio da potraživanje nije preneto.

Što se tiče izvršitelja, oni se povodom najava novih propisa još ne izjašnjavaju.

“Izvršitelji vrše naplatu potraživanja kako banaka, tako i drugih privrednih subjekata na osnovu sudske odluke i u postupku i koji reguliše Zakon o izvršenju i obezbeđenju” – kaže kratko Svetlana Manić, zamenik predsednika Komore izvršitelja. – Kako poverioci raspolažu svojim potraživanjima pre nego što pokrenu postupak prinudne naplate, izvršiteljima nije poznato, to je stvar poverioca i njegove poslovne politike.

U jednoj od ovih agencija objašnjavaju da su njihove procedure usmerene na naplatu vansudskim putem:

“Kada otkupimo potraživanje, u aktivnoj komunikaciji sa dužnikom pokušavamo da pronađemo konstruktivno rešenje koje bi odgovaralo konkretnoj situaciji u kojoj se dužnik nalazi, poput produžavanja roka za otplatu, ako je ostalo bez posla i slično. Ako i pored predloženih rešenja ne želi da sarađuje, primorani smo da potraživanje naplatimo kroz sudski postupak. Tako se dužnik izlaže dodatnim troškovima.

Foto:www.shutterstock.com

Foto:www.shutterstock.com

Praksa u regionu

U Hrvatskoj je zakonom dozvoljeno ustupanje potraživanja od fizičkih lica, pa je u protekle četiri godine ukupno prodato 1,3 milijarde evra duga građana, ne računajući kamatu. Očekuje se da se na tržištu ove susedne zemlje tokom ove godine ponudi još oko 1,9 milijardi evra problematičnih zajmova. Najveći deo odnosi se na hipotekarne kredite.

U BiH prodaja potraživanja od građana nije dozvoljena, dok u Makedoniji jeste, ali se ne beleže značajnije prodaje.

Izvor:Novosti
Previous Četiri kandidata za predsednika Srbije, do danas
Next Makedonija: Za vanredne parlamentarne izbore utvrđena lista sa - jednom strankom

You might also like

Društvo

Srbija i Hrvatska za sanaciju šteta od poplava dobijaju 1,4 miliona evra

Srbiji i Hrvatskoj biće na raspolaganju 1,4 miliona evra namenjenih pre svega sanaciji infrastrukture i prirodnog diverziteta na području Srema i Sremske županije, koja su 2014. pretrpela veliku štetu od poplava.

Društvo

Predsednik Srbije na samitu o klimatskim promenama u Parizu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas će u Parizu učestvovati na Samitu o klimatskim promenama.

Kompanije

Banka Vatikana imala dobit od 36 miliona evra

Vatikanska banka, zvanično nazvana Institut za verske poslove (IOR), zabeležila je neto dobit od 36 miliona evra 2016. godine.